2020-05-25 13:18News

Nu har det 15:e alumnibolaget från SmiLe börsnoterats

SmiLes alumnibolag Bioextrax har noterats och handlas sedan april på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar teknologiplattformar som används för att omvandla organiskt avfall till miljövänliga material som exempelvis bioplast, djurfoder och fibrer.

Efter att ha deltagit i SmiLes inkubatorprogram 2015-2017 har Bioextrax fortsatt sin framgångsrika resa inom utvecklingen av biobaserade och kemikaliefria produktionsprocesser och är nu det 15:e SmiLebolaget som börsnoteras.

– Det är alltid lika roligt att se våra inkubatorbolag lyckas. Genom att ge våra medlemsbolag omfattande stöd för att utveckla och kommersialisera sina affärsidéer samt ge dem tillgång till en unik laboratorieinfrastruktur och vårt internationella nätverk av experter, mentorer och investerare, säkerställer vi att de har alla verktyg de behöver för att utvecklas på egen hand när de väl lämnar SmiLe. Att Bioextrax är det 15:e SmiLebolaget som börsintroduceras är ett kvitto på att konceptet fungerar, säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe.

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning från Lunds universitet och ingår i Lunds universitets holdingbolag, LU Holdings, bolagsportfölj.

Övriga SmiLebolag som börsnoterats är Cantargia AB, Iconovo AB, Xintela AB, A1M Pharma AB, Acousort AB, B!BB Instruments AB, Clinical Laserthermia Systems AB, Idogen AB, Immunovia AB, Nexam Chemical Holding AB, PharmaLundensis AB, Phase Holographic Imaging AB, Spago Nanomedical AB, NorInvent AB (avnoterat). 

 

För mer information: Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator

+46 (0)734000433, ebba@smileincubator.life 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe Incubator helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as many well-equipped laboratories, which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life