2020-05-18 07:04News

SmiLe stärker teamet inom marknadsföring och HR

För att ytterligare stärka SmiLe-teamet och erbjuda omfattande stöd till inkubatorbolagen kan vi nu presentera två nya team-medlemmar: Maria Sverka, Marknadschef, och Lena Axen Jergmo, People & Culture Coach.

Maria Sverka har anställts som Marknadschef med ansvar för att utveckla SmiLes marknadsstrategi, varumärke och visuella identitet i syfte att nå flera entreprenörer och marknadsföra medlemsbolagen. Maria har examen i ekonomi (B.Sc.) och  marknadsföring (M.Sc.) samt bred erfarenhet från marknads- och PR-tjänster i internationella bolag inom bland annat reklam-, kosmetik- och besöksnäringsbranscherna.

Maria ska fokusera på att skapa ett enhetligt varumärke samt utveckla nytt innehåll och marknadsföringskampanjer i flera olika kanaler för att öka synligheten för SmiLe och dess medlemsbolag.

– Jag är otroligt glad över att få arbeta i en så internationell och spännande organisation. SmiLe är redan ett känt varumärke med stor potential och jag ser fram emot att trappa upp marknadsföringsaktiviteterna och utöka vår internationella närvaro, säger Maria Sverka, som just har flyttat hit ifrån Grekland.

Lena Axen Jergmo tar över rollen som People & Culture Coach för att stötta medlemsbolagen i olika typer av HR frågor. Lena har examen i beteendevetenskap (M.Sc.) och över 25 års expertis inom ledarskaps-, team- och organisationsutveckling. Hon har arbetat i flera olika branscher och har erfarenhet av både stora, svenskbaserade multinationella bolag och mindre, entreprenörsdrivna företag. 

Lena är tillgänglig för SmiLes medlemsföretag en dag i veckan och erbjuder coachning i HR-relaterade frågor med speciellt fokus på ledarskaps-, team- och organisationsutveckling.

– Det är väldigt spännande att få möjlighet att arbeta i en miljö med så många entreprenörsdrivna företag. Jag ser fram emot att stötta SmiLes medlemsbolag i att få ett effektivt ledarskap och förbättra förmågan att utveckla sina team, säger Lena Axen Jergmo.

– Jag är oerhört glad över att välkomna dessa nya talanger i vårt team. Maria och Lena för med sig nödvändig expertis inom viktiga områden som gör det möjligt för oss att vidareutveckla vårt varumärke och nå en bredare publik, både nationellt och internationellt, samt hjälpa våra medlemsföretag att utveckla sina organisationer och sin kultur, säger Lina Boreson, COO på SmiLe.

 

För mer information, kontakta: Lina Boreson, COO för SmiLe Incubator +46(0)703781279, lina@smileincubator.life; eller gå in på www.smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe Incubator helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as many well-equipped laboratories, which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life