2020-06-10 12:44News

Succé för VD-coachning i samarbete mellan Almi och SmiLe

 

Genom samarbetet mellan SmiLe och Almi har företagsledare från åtta SmiLe-bolag fått möjlighet att delta i ett VD-program i regi av Almi Företagspartner. Det är första gången Almi har gett något liknande för en VD-grupp som består av enbart life science-bolag och i sina omdömen höjer deltagarna programmet till skyarna.

 

Almi Företagspartners vd-grupper bygger på att deltagarna coachar varandra. I gruppen  hjälps man åt att hitta lösningar på olika utmaningar och lär av varandra inför viktiga vägval. Grupperna sätts samman av fem till åtta företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer.

 

På initiativ av SmiLe applicerades upplägget nu för första gången på en grupp bestående av enbart life science bolag. Idén till en skräddarsydd grupp föddes ur ett behov att på SmiLe kunna erbjuda inkubatorbolagens vd:ar en möjlighet att stärka sitt ledarskap och diskutera sina utmaningar med andra i liknande situation.

 

– Som vd för ett litet start-up bolag i life science-branschen står man ofta inför en hel del specifika utmaningar och att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra vd:ar i samma bransch är otroligt värdefullt. Almis vd-grupper är mycket uppskattade så det kändes naturligt att initiera ett samarbete med dem kring detta upplägg för våra medlemsbolag, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.

 

Under vägledning av Tina Karlsson på Almi Företagspartner, har SmiLe-bolagens vd:ar fått möjlighet att under sju workshop-liknande träffar dela erfarenheter och kunskap med andra i samma bransch och initiativet har lovordats av deltagarna. Sex av sju som svarat på utvärderingen gav toppbetyg till programmets omfattning och upplägg, samtliga sju ansåg att det på något sätt har påverkat eller förändrat ledarskapet och samtliga skulle rekommendera det till andra. I deltagarnas egna omdömen lyfts bland annat den kreativa och avslappnade miljön, möjligheten att utvidga sitt nätverk samt få nya vinklar och synsätt som man på olika sätt kan applicera på den egna organisationen.

 

– Att leda företag kan vara ensamt. Många gånger tror man som entreprenör att man är unik i sina utmaningar men i våra vd-grupper inser många att frågeställningarna egentligen är väldigt lika, oavsett bolag. Att få möjlighet att dela erfarenheter och prata öppet om sina utmaningar i en informell miljö är både stimulerade och leder till utveckling, säger Tina Karlsson på Almi Företagspartner.

 

 

SmiLe medlemsbolagen som deltog är: Acrivon Therapeutics, Gedea Biotech, Amniotics, Leuko3ena, Redoxis, RedGlead Disvovery, Cellevate, Imagene-IT.

 

 

För mer information: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)734000433, ebba@smileincubator.life

 

Om Alm: Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar Almi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life