2022-02-18 07:30Press release

1,3 miljarder i rest kapital och 2 noteringar utmärker SmiLes 6 nya alumner

Vid SmiLes årliga ”Graduation Ceremony” hyllas denna gång sex bolag som lämnar inkubatorprogrammet. Företagen som nu fortsätter sin tillväxtresa är Acrivon, Diagonal Bio, Gedea Biotech, Gutfeeling Labs, Medotemic och Spermosens.  

SmiLe-bolagen som nu blir alumner är verksamma inom områden där behoven av nya, effektivare diagnostikmetoder och hälsovårdande insatser är stora. Totalt har 100 bolag deltagit i SmiLes inkubatorprogram, inklusive de företag som är medlemmar i dag.  

För några månader sedan fick Acrivon stor uppmärksamhet när företaget tillsammans med sitt moderbolag Acrivon Therapeutics Inc. tog in nära en miljard kronor i en nyemission. Deras unika precisionsmedicin-plattform effektiviserar utvecklingen av bolagets pipeline av läkemedelskandidater för cancer. Med hjälp av denna identifieras de patienter som bäst kan behandlas med respektive läkemedel. Huvudkontoret finns i Boston och forskningen sker i dotterbolaget i Lund som leds av medgrundare Kristina Masson.  

Mitt under pandemin meddelade Diagonal Bios vd Jack Egelund Madsen att bolaget gjort framgångsrika tester som på under tio minuter gett samtidig detektion av COVID-19 och influensavirus typ A. Bolaget har gjort betydande framsteg i utvecklingen mot en snabb, enkel och tillförlitlig diagnostik av flera sjukdomar samtidigt och/eller flera patienter samtidigt, där tekniken baseras på bolagets diagnostikplattform Panviral. Diagonal Bio är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

Under ledning av vd Annette Säfholm har kvinnohälsabolaget Gedea Biotech tagit fram vaginaltabletten pHyph som kan bli den första antibiotikafria behandlingen som både förebygger och behandlar bakteriell vaginos. Nyligen har samtliga patienter rekryterats till bolagets senaste kliniska prövning, vars resultat ska ligga till grund för CE-märkning. 

Att mycket av vårt välmående och vårt immunsystem styrs av ett ekosystem av bakterier i tarmen är ett verkligt hett forskningsområde. Gutfeelings Labs grundare Walter Fischer och Hans Fischer använder de senaste rönen och marknadsför kosttillskottet GutClear samt analys av tarmfloran.  

Lars Nilsson, vd och grundare av Medotemic, har tillsammans med sitt team tagit fram avancerade algoritmer för rörelseanalys. Apparna samlar in sensordata via smartphones och rörelsemönstret analyseras vid promenad eller löpning. Systemen används av privatpersoner för friskvård, rehabilitering eller för att förbättra sin löpteknik. Utvecklingen kan följas på distans av exempelvis fysioterapeuter och löpcoacher.  

Med Spermosens produkt JUNO-Checked – som bygger på arbete gjort av Kushagr Punyani, medgrundare och ledande uppfinnare – kommer det för första gången vara möjligt att bedöma spermiers förmåga att befrukta äggceller och välja lämplig fertilitetsbehandling. Spermosens målsättning är att öka andelen lyckade behandlingar, då i dag färre än var femte IVF-behandling lyckas. Bolaget leds av vd John Lempert och är noterat på Spotlight Stock Market. 

Jag är mycket imponerad över vad dessa sex företag åstadkommit, och hur långt de kommit under tiden i inkubatorsprogrammet. Jag blir även väldigt stolt när jag hör bolagen berätta om betydelsen våra coacher, våra laboratorier och alla inspirerande kollegor i vårt community har haft för bolagens framgångar. Nu övergår de till vår växande grupp av framgångsrika alumner och fortsätter att vara delaktiga i SmiLe-community, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.


För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator,
+46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life