2020-04-21 06:06Press release

2 miljoner kronor till klinisk prövning av första bärbara strokelarmet

SmiLebolaget Uman Sense har tillsammans med Region Skåne beviljats 2 085 000 kr för en klinisk prövning av Stroke Alarm – världens första bärbara strokelarm – för tidig detektion av stroke från VINNOVA:s Swelife och Medtech4Health.

Syftet med samverkansprojektet är att utvärdera effektiviteten av Stroke Alarm – om patienter kommer snabbare till behandling vid stroke om de använder Stroke Alarm. Tack vare en enastående utveckling av strokevården finns det i dag stora vinster av tidig vård vid stroke såväl avseende hälsa och livskvalitet för den drabbade, som ekonomiskt för samhället.

– Svensk stroke-behandling ligger i framkant; vi jagar minuter i strokekedjan. Det som måste lösas är hur vi ska kunna få patienterna att söka vård i tid, säger Teresa Ullberg, huvudansvarig för studien.

Studien, som är den första av sitt slag i världen, är ett samarbete mellan neurologkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund och neurologen i Hässleholm under ledning av strokeläkaren och forskaren Teresa Ullberg.

– Om resultaten från studien är i linje med våra tidigare vetenskapliga data, tror vi att bred användning av Stroke Alarm innebär att den bästa möjliga strokevården kommer betydligt fler till del. Vi tror och hoppas att studien ska kunna visa att bärbara sensorer som Stroke Alarm har en naturlig plats i vården av patienter med risk för stroke. Stroke Alarm kommer att vara tillgänglig för sjukvården från och med senare i år, säger Cecilia Wassélius Belfrage, VD och grundare av Uman Sense.

Uman Sense är medlem i SmiLe Incubator, en företagsinkubator på Medicon Village i Lund som hjälper innovationsbolag inom Life-science att förverkliga sina idéer. Bolaget är också portföljbolag hos LU Holding, Lunds universitets holdingbolaget.

För mer information, kontakta: Cecilia Wassélius Belfrage, VD för Uman Sense, telefon 0703377789, email cecilia.belfrage@umansense.comwww.umansense.com


Om stroke:
Stroke är en av vår tids största sjukdomar som leder till bestående handikapp och död. Varje år drabbas omkring 25 000 personer av stroke i Sverige, 600 000 i EU och 800 000 i USA. Kostnaderna för skadorna av stroke är enorma. Bara i Sverige kostar strokevården mer än 16 miljarder kr årligen och i USA är kostnaderna över 650 miljarder kr per år. Idag kan vården med trombolys eller trombektomi behandla strokedrabbade med goda resultat. Men så många som 75% kommer för sent till vården för att få dessa behandlingar – vanligaste orsaken är att den drabbade är oförmögen att själv larma när de drabbas.

Om Stroke Alarm: Stroke Alarm består av två armband med sensorer som trådlöst kommunicerar med en mobiltelefon. Produkten bygger på den senaste forskningen inom strokebehandling och matematiskt statistiska metoder såsom maskininlärning och artificiell intelligens (AI). Vår unika algoritm kan identifiera om användaren drabbas av stroke, och via en larmkedja se till att användaren kan få snabb hjälp. Tekniken är skyddad via patentansökningar.

Om Swelife: Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.swelife.se

Om Medtech4Health: Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova. www.medtech4health.se

 

 


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe Incubator helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as many well-equipped laboratories, which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life