2018-11-08 10:16Press release

950.000 kronor och högsta betyg från Vetenskapsrådet till In2cures projekt

In2cures grundare har fått 950.000 kronor från Vetenskapsrådet till utveckling av läkemedelskandidaten BioC, som ska användas för sårläkning. In2cure-projektet fick genomgående höga poäng i Vetenskapsrådets bedömning.

 

Finansiering har getts till projektet ”TCP-25 gel för prevention av sårinfektion - en proof of concept studie”. Projekten rangordnades efter bland annat innovationshöjd, kvalitet, meriter hos den sökande och projektets potentiellt möjliga påverkan på sitt område.

 

– Det är In2cures grundare Artur Schmidtchen, som är forskare inom området, som stått för ansökan. Vi är väldigt stolta över att projektet genomgående fick de två högsta betygen ”excellent” och ”outstanding”. Medlen kommer att kunna ta vår läkemedelskandidat betydande steg i de prekliniska testerna, säger Helene Hartman, VD för In2cure.

 

Artur Schmidtchen är professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Han har kartlagt hur kroppsegna peptider agerar för att motverka infektion, dämpa inflammation och inaktivera de giftiga ämnen som uppstår när bakterier kommer in i kroppen. In2cure utvecklar läkemedel baserat på forskningen och som ska verka utan antibiotika.

 

In2cure är ett uppstartsbolag i SmiLe Incubator, som stöttar life scienceentreprenörer med affärsutveckling och access till välutrustade laboratorier, och finns på Medicon Village i Lund.

 

 

Om In2cure: In2cure utvecklar läkemedel som baseras på en kroppsegen peptid, BioC. Som en del av kroppens försvar verkar BioC på ett väl kartlagt sätt genom att dämpa inflammation, förhindra infektion och neutralisera endotoxiner. BioCure är en plattform för utveckling av moderna läkemedel för den post-antibiotiska eran. Som en första applikation utvecklar In2cure en gel för behandling av sår och planerar starta de kliniska studierna i slutet på 2019.

 

Kontakta: Helene Hartman, VD för In2cureHelene.hartman@in2cure.com0725-120312www.in2cure.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life