2023-10-25 11:12Press release

AbbVie Skandinavien lanserar Golden Ticket tillsammans med SmiLe för att driva medicinsk innovation

Lund, Sverige – AbbVie Skandinavien lanserar Golden Ticket tillsammans med life science-inkubatorn SmiLe och öppnar nu ansökan till programmet. Syftet är att gå in i partnerskap med ett lovande nystartat företag som delar vårt mål att upptäcka nya innovativa behandlingar som förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom.

  • Programmet är utformat med syftet att hjälpa ett lovande nystartat företag att kommersialisera sin innovativa läkemedelsforskning genom att ge 1 års tillgång till högkvalitativt företags- och forskningsutrymme hos life science-inkubatorn SmiLe i Lund.
  • Det utvalda företaget får även tillgång till SmiLes inkubatorsprogram och affärscoacher under året.
  • Ansökan för Golden Ticket är öppen för företag som forskar inom AbbVies fem nyckelområden: onkologi, neurovetenskap, immunologi, oftalmologi och estetik.
  • Med Golden Ticket vill AbbVie visa sitt engagemang för en växande life science-industri och lyfta fram den innovation som finns i regionen.


Det skandinaviska Golden Ticket-programmet erbjuder ett års tillgång till:

  • Labbutrymme, finansierat av AbbVie, med tillgång till forsknings- och kontorsfaciliteter och tjänster, tillhandahållna av SmiLe på plats i Lund
  • Mentorskap- och affärscoaching från SmiLe under hela året
  • Skräddarsytt stöd från AbbVies internationella forskare och mentorer
  • Exklusiv tillgång till AbbVie- och SmiLe-nätverk under året med möjlighet till framtida samarbete

– För oss är det viktigt att ligga i framkant och driva en innovativ och attraktiv life science-bransch – där vi alla strävar mot FNs globala mål om god hälsa, säger Matthew Iles, vd på AbbVie Skandinavien. 
– Genom samarbetet med inkubatorn SmiLe, möjliggör vi för ett nystartat innovativt företag att förverkliga sin forskning och stärka sina nätverk. Vi vet att det krävs samverkan för att lösa de stora hälsoutmaningarna, och detta är ett unikt sätt för oss att skapa långsiktiga och värdefulla samarbeten med både SmiLe och det utvalda företaget – och även med Öresundsregionens starka life science-kluster.

– Vi vet att det finns en enorm innovationskraft i Skandinavien och vi är väldigt stolta och glada över att AbbVie har valt SmiLe av alla skandinaviska inkubatorer för Golden Ticket. Samarbeten med internationella läkemedelsbolag är viktigt både för det enskilda bolaget och för utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis och erfarenhet av att hjälpa life science startups att kommersialisera sina innovationer, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe.


Vinnaren av Golden Ticket kommer att väljas ut av AbbVies och SmiLes forsknings- och affärsledare. Beslutet kommer att baseras på en uppskattning av företagets förmåga att visa upp banbrytande forskning med potential att transformera medicinsk behandling inom våra nyckelområden.


För mer information, kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator, tel: + 46 73 400 04 33, e-mail: ebba@smileincubator.life

Theresia Bredenwall, External Affairs Director Scandinavia, AbbVie, tel: +46 72 718 32 23, e-mail: theresia.bredenwall@abbvie.com


Bakgrund AbbVie Golden Ticket

AbbVies Golden Ticket-program startade i USA 2018 för att stödja innovativa bioteknikföretag i tidiga skeden i deras arbete att utveckla nya behandlingar. Golden Tickets har tidigare lanserats på fler håll i världen, bland annat i Heidelberg, London samt Boston, Cambridge, Chicago och San Francisco/Silicon Valley.

Golden Ticket-programmet med SmiLe i Sverige är en naturlig förlängning av företagets affärsutveckling: att samarbeta med olika aktörer i samhället för att skapa god hälsa och välmående genom att tillhandahålla såväl finansiering som mentorskap och vetenskaplig expertis i ett tidigt skede i ett företags forskning och utveckling. Golden Ticket visar också AbbVies engagemang i att skapa en dynamisk och levande life science-industri.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. Vi finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.seFacebook@AbbVieSverige, och X@abbvie_se.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life