2022-03-16 10:07Press release

AI och maskininlärning trendar i nästa SmiLe HealthTech Bootcamp program

Denna vecka startar sju nya bolag resan mot att göra sina innovativa affärsideer investeringsklara när det åttonde SmiLe Bootcamp programmet drar igång. Det tio veckor långa, digitala affärsutvecklingsprogrammet för tidiga bolag inom healthtech, medicinteknik och e-hälsa utmärks i år av många lösningar som använder AI och maskininlärning för att tackla hälsoutmaningar som t.ex. demens och Alzheimer. Programmet avslutas med en Demo Day där bolagen får en unik möjlighet att pitcha sina affärsideer för en jury som består av investerare och branschexperter.

Efter en noggrann urvalsprocess har sju startups valts ut att delta i årets Bootcamp program och som alltid håller de mycket hög kvalitet. De innovativa lösningarna sträcker sig från plattformar för proaktiv stresshantering och AI-baserade lösningar för tandundersökningar på distans och förbättring av diagnostiken av hjärt-kärlsjukdomar till att använda maskininlärning för tidig upptäckt av Alzheimers samt andra banbrytande teknologier och verktyg för att förbättra diagnostiken inom ett antal områden.

Bolagen kommer nu att tillbringa de kommande tio veckorna med att utveckla och finslipa sina affärsidéer med stöd av SmiLe’s erfarna affärsrådgivare som alla har lång erfarenhet från life science industrin, samt andra branschexperter inom SmiLe’s nätverk. Varje startup har även matchats med en individuell mentor som har en för bolaget relevant bakgrund och branscherfarenhet.  

Under programmets gång får deltagarna vässa sina kunskaper inom ett stort antal områden som t.ex. marknadsvalidering, regulatorisk strategi, immateriella rättigheter, affärsmodeller, finansiering, pitchteknik och marknadsföring. Programmet baserar sig på SmiLes exklusiva lärplattform – SmiLe Online – som ger deltagarna möjlighet att delta i live-workshops, föreläsningar och frågestunder, samt personliga coachningsmöten och samhällsaktiviteter – allt online.

– Vårt Bootcamp program har återigen lockat väldigt intressanta bolag från olika diagnostiska områden och olika länder. Programmet kräver i princip ett heltidsengagemang under 10 veckor och det skiljer det från andra liknande program globalt. Även om det är mycket begärt av deltagarna ser vi enorma fördelar med en sådan kickstart och av programmets renommé att döma så är bolagen av samma åsikt, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.

Programmet avslutas med en Demo Day – ett online evenemang där deltagarna pitchar sina företag och affärsidéer för en jury bestående av investerare och ledande branschexperter. Demodagen kommer att hållas den 19 maj och den är öppen för alla som är intresserade.

Efter att ha genomfört Bootcamp-programmet kan startup bolagen få möjlighet att ansöka till SmiLes inkubatorprogram.

Följande bolag har blivit antagna till årets progam:

Normera
Normera är en enkel och säker plattform för proaktiv stresshantering som gör det möjligt att tackla stressfaktorer som kan leda till tillfällig eller långvarig utbrändhet. https://normera.net/

Teladenta
Teladenta tillhandahåller en AI-baserad app för snabba tandundersökningar på distans.

CardEqual
CardEquals målsättning är att genom AI algoritmer förbättra diagnostiseringen av kardiovaskulära sjukdomar hos kvinnor.  

SureCapture
SureCapture Technologies uppdrag är att tillhandahålla nya diagnostiska och behandlande lösningar snabbare, billigare och mer miljövänligt.
https://www.linkedin.com/company/surecapture

ADix
ADix utvecklar ett icke-invasivt test för tidig upptäckt av Alzheimers med hjälp av en smartphone app och maskininlärningsmetoder som analyserar hjärn- och ansiktsfunktioner
www.adix.co.uk

Beat Vascular Health
Beat Vascular Health utvecklar ett verktyg för exakt identifiering av avvikelser i det kardiovaskulära systemet, baserat på modellering av industriella system, som kan minska behovet av sjukhusinläggningar.
www.vascularhealth.se

Proxiprobes
På basen av en ny teknik utvecklar Proxiprobes avancerade biomolekylära diagnostiska kit med förbättrad noggrannhet och känslighet.

För mer information:
Besök vår hemsida: https://www.smileincubator.life/bootcamp/
Ebba Fåhraeus+46 (0)734000433, ebba@smileincubator.life

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life