2017-04-12 07:28Press release

Analysverktyg på webben för life science

Bionamic flyttar in i SmiLe Incubator i Lund. Efter en forskarkarriär i USA tar Anders Carlsson hit sin idé: att skräddarsy dataanalysverktyg som visualiserar stora datamängder för att enkelt kunna tolka resultat från flera parallella analyser av exempelvis blodprover. Användare kan vara allt från läkare till forskare.

Bionamics affärsidé är att sälja analysverktyg som överlämnas till kunden i form av en webbadress. Denna ska ge access till ett interaktivt visualiseringsprogram för analysdata, som är skräddarsytt efter kundens önskemål vad gäller funktioner och automatisering.

Det finns ingen begränsning i vilka analysmetoder som kan användas för att generera den data som ska hanteras, allt från mikroskopibilder till sekvenseringsdata fungerar bra. Verktyget kan sedan utföra till exempel bildanalys och maskininlärning, för att i realtid redovisa resultaten i interaktiva illustrationer. Det loggar också varje knapptryckning, vilket underlättar reproducerbarhet och dokumentationsarbete för kunden.

– Mitt första år i SmiLe Incubator ska jag använda till att utvärdera vilka behov som små och medelstora utvecklingsbolag har, vilken typ av data som genereras och vilken typ av resultat man vill kunna leverera snabbare. Här får jag närhet till ett stort antal life science-bolag och till affärscoachning, säger Anders Carlsson.

Ett första kundsamarbete har inletts med Immunovia AB i Lund. Bionamic har också omgående startat ett samarbete med ett annat SmiLe-bolag, ImaGene-iT, och ska skapa mervärde i den tjänst som ImaGene-iT erbjuder genom att ta fram analysverktyg som kan ge en kvantitativ bild av biologin i kundernas experiment. Ett tredje samarbete med Alligator Bioscience AB, också i Lund, är i utvecklingsfas.

– Vi vet att nya möjligheter skapas mellan företagen genom att de finns i vår community av olika Life science-bolag. Ett bevis på detta är att hela 60 procent av bolagen hos SmiLe köpte tjänster av andra medlemmar under 2016, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe.

Anders Carlsson disputerade 2010 inom immunteknologi vid Lunds universitet för professor Carl Borrebaeck och professor Christer Wingren. Efter att ha gjort sin post doc vid Scripps forskningsinstitut i San Diego, tog han tjänst som forskare vid USC i Los Angeles.

Idén till bolaget fick han i USA, när han såg hur dramatiskt han kunde förändra sina forskarkollegors sätt att arbeta genom att implementera dessa lättanvända men kraftfulla verktyg.

Bionamic är ett företag i SmiLe Incubator i Lund

 

För mer information, kontakta:

Anders Carlsson, vd Bionamic
mobil: 070-2263306
e-mail: 
anders@bionamic.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life