2020-09-02 06:45Press release

Andra året SmiLe samarbetar med en av Rysslands största företagsparker

Förra årets ryska uppstartsbolag hos SmiLeFörra årets ryska uppstartsbolag hos SmiLe

Under hösten – med start den 2 september – ska SmiLes affärscoacher utbilda tre av de mest lovande ryska uppstartsbolagen inom life science. Det är andra året som SmiLe får förtroendet att stå för expertisen inom internationell affärsutveckling i Astra Zeneca Skolkovo Challenge 2020. Skolkovo är det största life science-klustret i Ryssland.

Två farmabolag och ett diagnostikbolag har valts ut av Astra Zeneca och Skolkovo. Dessa får genomgå en intensivutbildning, Astra Zeneca Skolkovo Challenge 2020, en accelerator för att utveckla sina företagsidéer till marknadsinriktade bolag. Förutom SmiLe som står för lejonparten av den aktuella delen av utbildningen kommer också några av SmiLes sponsorbolag, Prevas och Høiberg, att delta med sin expertis.

Förra året var första gången SmiLes coacher var med som internationella experter i acceleratorn. Då reste de ryska bolagen till SmiLe i Lund för den första individuella coachningen, vilket sedan följdes upp av digitala möten samt att SmiLe deltog på plats i Moska. Med hänsyn till Covid-19-situationen kommer all coachning att ske digitalt denna gång.

–  Vi är jättestolta över att ännu en gång få ansvara för den internationella expertisen inom affärsutveckling i Astra Zeneca Skolkovo Challenge 2020. Bolagen uppskattade i hög grad våra modeller inom coachning, där vi utmanar dem på ett positivt och konstruktivt sätt i frågor som rör marknad och affärsmodell redan på ett tidigt stadium i deras utveckling, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator på Medicon Village i Lund. 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator +46(0)7340004339, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life