2021-10-25 10:25Press release

ApoGlyx utvecklar innovativa läkemedel hos SmiLe och tar in 6 MSEK

Michael Rützler, vd för ApoGlyxMichael Rützler, vd för ApoGlyx

Nya SmiLebolaget ApoGlyx får sex miljoner kronor i en nyemission, där Almi Invest står för hälften av finansieringen och resten kommer från privata investerare. Kapitaltillskottet ska gå till prekliniska studier och fortsatt utveckling av bolagets akvaporinhämmare – en ny förstklassig grupp av substanser som kan förhindra organskador vid allvarliga medicinska tillstånd.

 

Den Nobelprisade upptäckten av akvaporiner ligger till grund för ApoGlyx verksamhet. I sin forskning har de visat att en grupp av substanser som agerar som akvaporinhämmare har potential att förhindra allvarliga organskador vid kraftig inflammation i kroppen, vilket kan revolutionera behandlingen vid många sjukdomar. Bolaget fokuserar nu på att ta fram en behandling för akut pankreatit, en plötslig inflammation i bukstoppkörteln som i svåra fall leder till vävnadsdöd.

 

Akut pankreatit är vanlig i västvärlden med cirka 350 fall årligen per miljon invånare och en nära 20-procentig dödlighet i sin svåra form, orsakad av organsvikt och då framför allt av akut lungsvikt. Samma komplikation förekommer hos vissa covid-19-patienter. Bland dagens behandlingar finns det ingen som är tillräckligt specifik för att effektivt kunna hjälpa patienterna.

 

Nästa steg för bolaget är att identifiera vilka biomarkörer som ska användas för att med hjälp av provtagning och analys hitta de patienter som gynnas mest av ApoGlyx framtida läkemedel.

 

– Jag är fantastiskt glad över att vi har kvalificerat oss till SmiLes inkubatorprogram och ser fram emot alla möjligheter vi kommer att få genom att finnas i SmiLes miljö – träffa experter och andra uppstartsbolag. Den professionella coachningen av SmiLes affärsutvecklingsexperter blir otroligt värdefullt för att kunna bygga upp ett starkt och framgångsrikt företag, säger Michael Rützler, vd för ApoGlyx och en av forskarna som utvecklar upptäckten.

 

– Vi tycker det är fantastiskt roligt att välkomna ApoGlyx till SmiLe. ApoGlyx är ett bolag som väldigt väl knyter an till SmiLes starka tradition av uppstartsbolag inom gruppen läkemedel och biotech. Vår expertis och erfarenhet ska hjälpa dem på vägen till att bli ett framgångsrikt bolag, och de får även tillgång till SmiLes välutrustade laboratorier, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

Bolagets upptäckt kan även användas för att förebygga organskador vid andra allvarliga tillstånd, som exempelvis sepsis, samt vid diabetesbehandling och som malariaprofylax.

 

 

 

För mer information, kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life, www.smileincubator.life 

eller Michael Rützler, vd för ApoGlyx, +46 (0)73 5393913, michael.rutzler@apoglyx.comwww.apoglyx.com

 

 


Ytterligare information om ApoGlyx:

 

Företagets verksamhet baseras på den banbrytande upptäckten av akvaporiner gjord av Nobelpristagare professor Peter Agre, Johns Hopkins University Medical School och ett omfattande vetenskapligt arbete som gjorts i samarbete med ApoGlyx grundare, bland andra SmiLes alumnibolag Red Glead Discovery i Lund, för att fastställa att akvaporiner är betydelsefulla farmaceutiska mål för att behandla livshotande sjukdomar.

 

ApoGlyx har nära samarbeten med andra erkända forskare, som exempelvis professor Giuseppe Calamita vid universitetet i Bari, Italien, professor Christoph Thiemermann vid Queen Mary universitetet och William Harey Research Institute i London, samt med professor Roland Andersson vid Lunds universitet.

 

Bolagets grundare är Michael Rützler, vd för ApoGlyx, Per Kjellbom vid Lunds universitet, Søren Nielsen som tidigare var vd för Action Pharma, samt bolaget Red Glead Discovery.


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life