2024-03-14 13:20Press release

Asgard Therapeutics säkrar finansiering på 335 miljoner kronor för vidareutveckling av sin banbrytande immunterapi för cancer

The Asgard team: André Rosa, Emilie Renaud, Xavier Catena, Iveta Mikalajūniatė, Fritiof Åkerström, Xiaoli Huang, Fábio Rosa, Cristiana Pires, Filipe Pereira, Jan Villadsen, Javier Herrero.The Asgard team: André Rosa, Emilie Renaud, Xavier Catena, Iveta Mikalajūniatė, Fritiof Åkerström, Xiaoli Huang, Fábio Rosa, Cristiana Pires, Filipe Pereira, Jan Villadsen, Javier Herrero.

SmiLe-bolaget Asgard Therapeutics, som utvecklar en helt ny typ av immunterapi för cancer baserad på omprogrammering av celler, säkrar 335 miljoner kronor i en serie A-finansiering. Kapitalet ska användas för att stödja utvecklingen av bolagets ledande program AT-108, fram till IND (´Investigational New Drug´) -beredskap år 2026, samt expandera och stärka sitt forsknings- och utvecklingsteam och bolagets pipeline.

Asgard Therapeutics håller på att etablera banbrytande ”off the shelf”-läkemedel mot cancer. AT-108 är bolagets första läkemedelskandidat, en ”off-the-shelf” genterapi som omprogrammerar tumörceller till antigen-presenterande dendritiska celler vilket leder till en personaliserad immunrespons som kan bekämpa tumörer.

AT-108 har i prekliniska studier bevisat dess läkemedelseffekter med användningen av patientmaterial samt musmodeller, vilket grundar sig på flera publikationer i den högt ansedda tidskriften Science Immunology. I slutändan har AT-108 gett upphov till en stark antitumörrespons som verkar lokalt och systemiskt, även som enskild terapi.

– Asgards framgång är ett bra exempel på kraften i att ha ett världsledande universitet som lockar framstående internationella forskare och ett innovationssystem som lyfter fram och skapar förutsättningar för att kommersialisera forskningen så den kommer samhället till nytta. Det är extra roligt att se att det är fler framgångsrika kvinnliga VD’ar på SmiLe som har tagit in riktigt mycket riskkapital under de senaste åren, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe.

– ­Asgards teknologi övervinner utmaningar traditionella cellterapier står inför, genom att möjliggöra återskapandet av önskade och funktionella immunceller direkt i patientens kropp. Vi tror att denna strategi kommer bana väg för nya och innovativa cellterapier, och denna finansiering går hand i hand med en robust preklinisk data. Vi tackar både nuvarande och nya investerare för deras support, säger Cristiana Pires, medgrundare och vd för Asgard Therapeutics.

Finansieringsrundan leddes av RV Invest och Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., tillsammans med existerande investerare Novo Holdings, Boehringer Ingelheim Venture Fund och Industrifonden.

För mer information, kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe, tel: 073-400 04 33


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a life science venture hub based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network, and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 110 entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe´s incubator program which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 841 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life