2021-11-10 12:38Press release

Asgard Therapeutics tar in 6 miljoner euro i riskkapital

Grundare av Asgard Therapeutics, från vänster: Fábio Rosa PhD, Cristiana Pires PhD och professor Filipe PereiraGrundare av Asgard Therapeutics, från vänster: Fábio Rosa PhD, Cristiana Pires PhD och professor Filipe Pereira

Pressmeddelande från ett företag hos SmiLe Incubator:  Asgard Therapeutics AB ("Asgard"), ett bioteknikbolag som utvecklar banbrytande in vivo-teknik för omprogrammering av celler för att framkalla ett potent immunsvar mot cancer, tar in sex miljoner euro i riskkapital. Finansieringsrundan leds av Novo Holdings, Boehringer Ingelheim Venture Fund och Industrifonden.

Kapitalet ska användas för att vidareutveckla bolagets TrojanDC-teknologi till produkter som enkelt ska kunna köpas ”off-the-shelf” och ge individanpassade terapier vid flera cancerindikationer.

Asgard utvecklar en helt ny cancerimmunterapi, baserad på bolagets TrojanDC-teknologi. TrojanDC är en genterapi som omprogrammerar cancerceller till typ-1 konventionella dendritiska celler, vilket möjliggör presentation av deras antigener för immunsystemet som då angiper cancercellerna. TrojanDC är en standardgenterapi som är unikt anpassad för varje patient. Med den nya terapin undviks många av de logistik- och tillverkningsproblem som konventionella cellbaserade terapier har.

Företaget är grundat av tre forskare vid Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet, där professor Filipe Pereira leder forskningsgruppen Cellulär omprogrammering i hematopoes och immunitet. Professor Filipe Pereira är Asgards medgrundare och utvecklingschef. Cristiana Pires PhD, vd och medgrundare, och Fábio Rosa PhD, medgrundare, har gjort det avgörande arbetet rörande direkt omprogrammering av somatiska celler, vilket gett resultat som publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Science Immunologi 1.

– Vi på Asgard är fast beslutna att övervinna de utmaningar som finns med nuvarande cancerimmunterapier, vilket ska göra cancerterapi tillgänglig för många fler patienter. Vi är väldigt glada över att en så stark grupp av life science-investerare ser potentialen hos vår TrojanDC-teknik. Finansieringen gör det möjligt för oss att utöka vår prekliniska pipeline och arbeta vidare inom immunterapier mot cancer optimerade för varje unik patient, säger Cristiana Pires, PhD, medgrundare och vd för Asgard Therapeutics.

– Vi är mycket glada över att vara med och leda denna finansieringsrunda och stödja tillämpningen av grundarnas vetenskapliga forskning vid Lunds universitet. Medan omprogrammeringsmetoder huvudsakligen har begränsats till regenerativ medicin, öppnar samarbetet med Filipe, Cristiana, Fábio och deras team upp för nya spännande möjligheter att slå samman fälten omprogrammering av celler och cancerimmunterapi, och tillämpa detta på flera cancerformer. Det är en plattformsteknologi med enorm potential. Vi ser fram emot att arbeta med Asgard-teamet som banar väg för en ny generation av cancerimmunterapier, säger João Ribas från Novo Seeds.

– Vi är glada över att stödja Asgard Therapeutics och dess grundarteam genom att vara med och leda denna såddinvestering. Arbetet som utförs vid Lunds universitet av Cristiana Pires, Filipe Pereira och Fábio Rosa möjliggör direkt omvandling av somatiska celler till antigen-presenterande celler med en helt ny cellulär identitet. Vi tror att detta tillvägagångssätt har potential att avsevärt påverka hur cancerimmunterapi utvecklas i framtiden och har en verklig genombrottspotential att ge nya behandlingsalternativ till cancerpatienter, säger Philipp Müller från Boehringer Ingelheim Venture Fund.

– Asgards nya genterapimetod för omprogrammering av cancerceller till antigenpresenterande celler har stor potential att öppna nya vägar inom det immunonkologiska fältet. Vi är glada över att vara med och leda finansieringsrundan och ser fram emot samarbetet med denna starka grupp av investerare och framstående vetenskapsmän som grundat Asgard för att främja vad vi tror kommer att bli en brett användbar ny cancerbehandlingsplattform, säger Bita Sehat från Industrifonden.


Asgard Therapeutics har tidigare fått stöd från LU Innovation samt fått flera anslag, bland annat från Novo Nordisk Foundation, Europeiska kommissionens Horizon 2020 och Vinnova. Asgard Therapeutics stöds också av BioInnovation Institute i Köpenhamn och är medlem i mentorprogrammet Nordic Mentor Network for Entrepreneurship (NOME). Som ett SmiLe-inkubatorföretag etablerar Asgard nu ett nytt laboratorium hos SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund och planerar att utöka sitt forsknings- och läkemedelsutvecklingsteam.

I och med transaktionen går Søren Møller (Novo Holdings), Philipp Müller (BIVF) och Jonas Jendi (Industrifonden) in i styrelsen tillsammans med nuvarande styrelseledamöter Filipe Pereira och Lars Hedbys. João Ribas (Novo Holdings) och Fábio Rosa (Asgard Therapeutics) blir nya styrelseobservatörer.

 

 För mer information vänligen kontakta:

 Asgard Therapeutics
Cristiana Pires, vd och medgrundare
+46 (0) 731 566 072
cristiana.pires@asgardthx.com

Optimal strategisk kommunikation
Hollie Vile, Manel Mateus, Vici Rabbetts
+44 (0) 20 8078 435


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life