2021-04-15 08:43Press release

Call Knut ska lansera röstrobot för äldre med stöd av SmiLe

Call Knut utvecklar nytt AI-baserat verktyg för äldre. Foto Matteo VistoccoCall Knut utvecklar nytt AI-baserat verktyg för äldre. Foto Matteo Vistocco

Det nya SmiLe-bolaget Call Knut utvecklar en programvara som med automatiserade konversationer ska interagera med äldre människor via telefon. Behovet uppstod, och idén till produkten utformades, när grundaren Viktor Björks pappa började bli gammal och behövde mer tillsyn och stöd.

En stor utmaning för sjukvården globalt är att allt fler människor lever allt längre samtidigt som sjukvården behöver användas mer effektivt. Det finns inte nog med personal, och teknik måste vara en del av lösningen för den allt större och åldrande befolkningen. Denna samhällstrend vill Viktor Björk vara med och påverka, och som tidigare entreprenör och grundare av uppstartsbolag inom teknik var vägen inte lång till att finna en lösning i form av den egenutvecklade röstroboten Call Knut.

En pilotversion av Call Knut är testad på äldre. Några av kommentarerna från testpersonerna var att de känner sig trygga med att någon ringer, att de förstår att de kan be om hjälp, att det kändes bra att få prata med en röst och att det inte är krångligt.

Roboten är i detta fall ett datorprogram som använder artificiell intelligens, AI, för att kommunicera med människor på ett till synes självständigt och intelligent sätt. Viktor Björk är van vid teknik, men för att få professionella råd och stöttning i frågor rörande teknikprodukter riktade mot just hälsa och sjukvård sökte sig Viktor Björk med sitt företag till SmiLe Incubator.

– SmiLe har genom sina alumni-bolag visat att de har både specifik kompetens och ett stort nätverk inom medicinteknik, så jag är jätteglad över att Call Knut nu är ett SmiLe-bolag. Detta kompletterar min egen erfarenhet av att driva teknikbolag och kommer att vara en nyckel i att vidareutveckla bolaget och dess produkter. Första produkten är en ”check-in buddy”, en typ av kompis som ringer och kollar att allt är bra, säger Viktor Björk, grundare och vd för bolaget.

Den första produkten är snart klar för lansering. Viktor Björk planerar också för en vidareutveckling där all insamlad data kommer att användas för att tolka och tidigt kunna identifiera trender och försämringar av kognitiv hälsa hos de äldre på individnivå med hjälp av AI. Det kan handla om förstärkt upplevelse av ensamhet, begynnande depression eller tidig demens, tillstånd där både mänskligt lidande och pengar kan sparas om detta upptäcks tidigt.

– Jag är väldigt glad över att vi har attraherat Call Knuts grundare till Skåne för att kunna få del av SmiLes unika kompetens inom life science. Det ställs väldigt höga krav på medicinteknikprodukter och vi har experter både i teamet och i våra nätverk som har lång erfarenhet av att hjälpa medtech-bolag att vidareutvecklas och ta sina produkter till marknaden. Call Knut håller på att ta fram flera intressanta lösningar på ett stort samhällsproblem och det ska bli väldigt spännande att få stötta bolagets utveckling och se idéerna förverkligas, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator.  

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life