2017-10-20 11:42Press release

Cancerbolaget Akuru Pharma tilldelas pengar

Akuru Pharma har beviljats totalt 600.000 SEK från Sten K Johnsons stiftelse och från Vinnovas utlysning Runner up SME Instruments. Större delen av summan kommer från Vinnova som hanterar Europeiska kommissionens utlysning Horizon2020 SME instrument.

Denna finansiering ska användas dels till att utveckla bolagets plan för diagnostik och terapi mot klarcellig njurcancer, dels till att genomföra fortsatt kommersiell utveckling. Bolaget har en pågående klinisk fas 2-studie i diagnostik av klarcellig njurcancer.

I samband med finansieringen från Vinnova fick bolaget ett excellens-cerifikat (seal of excellence). Akuru Pharma planerar att även söka medel från Horizon2020 SME Instrument för att finansiera de efterföljande stegen i utvecklingen.

– Vi är stolta och glada över denna finansiering som gör att vi kan gå vidare med vårt ”proof of concept” i kliniska studier, och även kan arbeta vidare med vår utveckling. Detta är ett kvitto på att vårt arbete är viktigt och riktig, säger Håkan Axelson, grundare och styrelseordförande i Akuru Pharma.

Akuru Pharma är ett bolag i SmiLe Incubator, en inkubator som hjälper entreprenörer inom life science att kommersialisera sina affärsidéer och är beläget på Medicon Village i Lund. www.smileincubator.life


Fakta om Akuru Pharma: 
Akuru Pharma AB utvecklar metoder och substanser för diagnostik och behandling av njurcancer, baserat på upptäckten av ett antal tumörspecifika transportproteiner. Sådana proteiner ger unika möjligheter att leverera aktiva substanser in i tumörceller vid behandling, och dessutom att diagnosticera genom att binda specifikt till tumörcellerna.

För mer information, kontakta: Håkan Axelsson, grundare och styrelseordförande; hakan.axelson@akurupharma.com;
www.akurupharma.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life