2021-08-24 06:50Press release

Cellodling utvecklas med stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse

Roger Rönn, vd för Sorbus BiomedicalRoger Rönn, vd för Sorbus Biomedical

Roger Rönn, vd för Sorbus Biomedical, har tilldelats stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse för bolagets projekt ”Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential”. Stipendiet har stor betydelse för att stödja bolagets fortsatta utveckling av en upptäckt som kan komma att medföra ett paradigmskifte inom cellodling. Sorbus Biomedical är medlem i SmiLe Incubator.

Roger Rönn gjorde upptäckten under sin forskarkarriär, och nu utvecklar han en utrustning som ska ge bättre kvalitet på framodlade celler än vad dagens metoder gör.

Odlade celler har flera användningsområden, exempelvis används de vid tillverkning av proteiner till forskning och läkemedel samt för celltransplantation vid behandling av olika sjukdomar. Med stödet från Sten K Johnsons stiftelse kan Roger Rönn nå ett viktigt delmål: att laborativt undersöka inom vilka områden hans innovation har störst effekt och prioritera de applikationsområden som har störst potential och kommersiellt värde.

– Stipendiet från Sten K Johnson ger mig möjlighet att arbeta heltid med detta under kommande tolv månader. Mitt mål är att med hjälp av bland annat den affärsrådgivning,  support och labbutrustning som finns hos SmiLe välja ut de applikationer som är mest gynnsamma för företagets utveckling, säger Roger Rönn.

Möjligheterna för innovationen är många och han planerar att bredda verksamheten i linje med att utvecklingen av utrustningen fortskrider.

 – Jag är väldigt tacksam och glad för stödet från Sten K Johnson, och känner mig mycket motiverad. Tack vare de här resurserna kan jag nu avancera utvecklingen av företaget som jag har hoppats. Det är fortfarande tidigt på resan men det känns jättekul att vara på SmiLe. Jag uppskattar allas engagemang och driv, och det känns som en jättebra miljö med stora möjligheter för företaget att växa, säger Roger Rönn.

 

För mer information, kontakta: Roger Rönn, vd för Sorbus Biomedical, +46 (0)73 5366181, roger.ronn@sorbusbiomedical.se

 


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life