2020-06-15 12:20Press release

Coronarabatt och extra stöd till uppstartsbolag

SmiLe Incubator drar igång stödåtgärder riktade till uppstartbolagen för att underlätta för dem att klara sig igenom coronasituationen. SmiLe sänker medlemsavgiften till 0 kronor i tre månader, erbjuder medlemsbolagen att söka verifieringsstöd som kan användas som lön i bolaget, samt ger gratis affärsrådgivning till entreprenörer i allmänhet inom initiativet ”Lundasupport” tillsammans med andra aktörer i regionen.

 

Coronapandemin medför att flera aktörer inom innovationssfären har tvingats frysa sina aktiviteter. Detta ger många nystartade och små bolag en svår likviditetssituation. Förhållandena kommer förhoppningsvis att normaliseras så småningom men fram till dess vill SmiLe göra allt som organisationen kan för att underlätta för entreprenörerna.

 

– Så dramatiska skillnader som det är för innovationsbolagen så känns det absolut nödvändigt att vi alla gör vad vi kan för att underlätta för uppstartsbolagen inom life science att klara sig igenom denna tuffa tid. Det är så mycket som har avstannat. Bolagen har svårt att skaffa ny finansiering och att komma in på sjukhusen för att genomföra kliniska försök, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator.

 

Förutom att vara mycket aktiva och guida bolagen genom de offentliga stödpaketen så

sätter SmiLe nu egna stödåtgärder i verket:

 

  1. SmiLes inkubatorbolag får inkubatoravgiften sänkt till 0 kronor under tre månader. Det är den avgiften som bolagen betalar för att få tillgång till infrastruktur och service.

 

  1. De verifieringsmedel från Vinnova som SmiLe erhållit och har i uppdrag att dela ut till uppstartsbolag ska resten av året kunna användas för att ge entreprenören lön. Totalt har SmiLe tidigare kunnat dela ut runt tre miljoner kronor sedan 2018 till de SmiLebolag som behövt verifiera sin affärsidé eller sin produkt genom att köpa konsulttimmar eller andra tjänster. Nu kan de alltså ”avlöna sig själva” för att genomföra en verifiering. Fortfarande gäller att bolagen ska ge en god motivering i sin ansökan.

 

  1. Som tredje stödåtgärd erbjuder SmiLe gratis affärsrådgivning till entreprenörer utanför SmiLe-sfären genom initiativet ”Lundasupport”. Detta görs tillsammans med bland annat organisationerna Ideon Innovation, Future by Lund, Venture lab, Lunds Nyföretagarcentrum, Medicon Village Innovation och Lunds kommun.

 

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, CEO of SmiLe Incubator, 073-4000433, ebba@smileincubator.life

 

Länk för att ladda ner foton etc, presskit


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life