2022-05-25 06:25Press release

Demo Day i SmiLe HealthTech Bootcamp med bolag som vässat affärsplaner och fått kunder 

 

Åttonde omgången av SmiLes digitala affärsutvecklingsprogram HealthTech Bootcamp har avslutats med en Demo Day, där bolagen pitchat sina affärsidéer inför en panel av investerare och ledande branschexperter. Denna gång är det sex spännande bolag – från tre kontinenter – med sjukvårds- och hälsorelaterade affärsidéer som efter genomförd utbildning nu är preparerade för att attrahera investerare. 

 

SmiLe HealthTech Bootcamp är ett internationellt tioveckorsprogram med marknadsfokus för tidiga bolag och projekt inom medtech och e-hälsa. I programmet ingår bland annat seminarier inom allt från marknadsvalidering, affärsmodeller, regulatorisk strategi och immateriella rättigheter till pitchteknik, finansiering och marknadsföring. Föreläsarna är experter inom sina områden och kommer från SmiLes nätverk. Nytt för denna omgång är att varje deltagare får en erfaren mentor från industrin. 

 

De sex bolag som antagits till programmet i stark konkurrens har deltagit online från Australien, Afrika och Europa. Bland bolagen finns innovativa lösningar för proaktiv stresshantering och diagnostik vid hjärt-kärlsjukdomar, samt avancerade tekniker som maskininlärning för tidig upptäckt av Alzheimers och AI, artificiell intelligens, för tandundersökningar på distans. 

 

 – Denna gång är det speciellt roligt att ett av bolagen, Normera, har skrivit avtal med kund och att ett annat bolag ändrat sin affärsmodell efter professionella råd och nya insikter. Som alltid håller deltagarna en hög nivå och har utvecklats enormt i programmet. Vi är stolta att erbjuda vårt heltäckande program till både svenska och internationella deltagare, vilka får tillgång till SmiLes expertis och community samt vårt stora kontaktnät. Vi synliggör att ett av norra Europas mest intressanta life science-kluster finns här i Skåne, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. 

 


För mer information, kontakta:
 Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life. 

 

What the participants say about the program:  

  “Great lectures, inspiring coaches and valuable to have your own mentor. The program includes every aspect of business development a startup needs to understand in becoming a successful company. The biggest surprise was how willing other entrepreneurs are to connect and share their wisdom.”  

  “The program has been very helpful in training us how to present our value proposition, and in supporting us in our decision making process regarding different strategies, as well as mapping out the future. The most valuable for me is my personal development and the pitching training together with meeting a bunch of great people in the SmiLe network.” 

 

Följande bolag har deltagit i årets program:  

ADix utvecklar ett icke-invasivt test för tidig upptäckt av Alzheimers med hjälp av en smartphone-app och maskininlärningsmetoder som analyserar hjärn- och ansiktsfunktioner. www.adix.co.uk
Beat Vascular Health – utvecklar ett verktyg för exakt identifiering av avvikelser i det kardiovaskulära systemet, baserat på modellering av industriella system, som kan minska behovet av sjukhusinläggningar. www.vascularhealth.se 
Normera – är en enkel och säker plattform för proaktiv stresshantering som gör det möjligt att tackla stressfaktorer som kan leda till tillfällig eller långvarig utbrändhet. https://normera.net/
Proxiprobesbaserat på ny teknik utvecklar Proxiprobes avancerade biomolekylära diagnostiska kit med förbättrad noggrannhet och känslighet. 
ReSHEarch – ska lösa problemet med underrepresentation av kvinnor i kliniska studier.  

SureCapture Technologies – deras uppdrag är att tillhandahålla nya diagnostiska och behandlande lösningar snabbare, billigare och mer miljövänligt. https://www.linkedin.com/company/surecapture 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life