2017-08-08 12:00Press release

Efter förstärkning av team och verksamhet – SmiLe får 4 MSEK från Vinnova

SmiLe Incubator har tilldelats maxbeloppet fyra miljoner kronor från Vinnovas nationella excellence-program för svenska inkubatorer. Detta efter att SmiLe har gjort omfattande förbättringar av sina erbjudanden till entreprenörer inom life science.

Efter ett par år ute i kylan har SmiLe med bravur åter försetts med högsta kvalitetsstämpeln av Vinnova, som har en total budget för excellensstödet på 28,4 MSEK, varav SmiLe får 4 MSEK fördelat över 2018 och 2019. Inkubatorn stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildningsprogram, kontaktförmedling mellan entreprenörer och experter, investerare, forskare med mera. 

SmiLe Incubator, före detta Lund Life science incubator, förlorade sin Vinnovafinansiering vid förra utlysningen (för 2016-2017). Nu har Ebba Fåhraeus som tillträdde som vd 2016 stärkt inkubatorprocesserna och teamet så att SmiLe åter kvalar in, och det med besked.

Lunds kommun är en av huvudmännen för SmiLe Incubator.

– Det är mycket glädjande att SmiLe Incubator får största möjliga utdelning av Vinnova. Det är ett tydligt bevis på det fantastiska arbete som utförs vid inkubatorn och Lunds unika roll som ledande innovationscentrum, säger Anders Almgren, ordförande i kommunstyrelsen i Lund.

En miljard SEK i riskkapital har nuvarande och tidigare inkubatorföretag i SmiLe attraherat under de senaste tre åren. I våras gjorde tio bolag med tillsammans över 75 anställda exit ur inkubatorn, och hittills i år har sju entreprenörer tagits emot som nya medlemmar.

– Att vi fick Vinnovamedlen är resultatet av hårt arbete från hela teamet. Tack vare Vinnovastödet har vi nu möjlighet att ytterligare förstärka gruppen och att genomföra fler aktiviteter för bolagen, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.

SmiLe Incubator har bland annat startat en e-hälsoaccelerator, Health2B, ökat fokus på att stötta bolagen i deras affärsprocesser och deltar i ett antal EU-projekt som handlar om att internationalisera life science-bolag.

Unikt för Smile Incubator, som är en av Sveriges över 50 företagsinkubatorer, är att förutom att ge affärsutveckling och annan expertis även erbjuda tillgång till avancerade laboratorier och en sprudlande miljö av life science-bolag på Medicon Village i Lund, samt närhet till innovationsföretag i andra branscher, forskningsanläggningarna MAX IV och ESS samt universitet i en expansiv region av Sverige.

 

Fakta om Vinnovas nationella excellence-program för svenska inkubatorer:
Vinnova ska stärka stödet till nya kunskapsintensiva tillväxtföretag bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till de företagsinkubatorer som uppfyller Vinnovas kvalitetskrav. Då bedöms bland annat förmågan att attrahera och välja ut företag, stödet under inkubationsprocessen, inkubatorns samarbeten och kontinuerliga förbättringsarbete. https://www.vinnova.se/e/inkubationsstod-excellens/inkubationsstod-excellens-2018-2019/

 

För information om SmiLe kontakta:
Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator
Telefon: 073 4000433
Mejl: ebba@smileincubator.life

Eller besök vårt pressrum.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhet från utveckling av uppstartsbolag inom life science-industrin genom vår community som består av både våra inkubator- och alumnibolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village.