2021-04-27 10:31Press release

Entreprenörskap i praktiken för ekonomistudenter via SmiLe

SmiLe Incubator vill ge ekonomistudenter möjlighet att jobba med projekt hos uppstartsbolag inom life science. Studenterna får inblick i vad entreprenörskap innebär, och kan upptäcka en möjlig karriärväg bredvid de mer traditionella, samtidigt som bolagen får kvalificerad hjälp.   
      SmiLe lanserar därför en kampanj för att uppmuntra bolag att utnyttja möjligheten att ta hjälp av studenterna.

Via Ekonomihögskolan finns en platsbank där företag kan lägga upp jobbannonser eller projektuppdrag riktade till ekonomistudenter. SmiLe arbetar nu för att fler bolag ska utnyttja denna möjlighet genom att sprida informationen i SmiLes community.

Ekonomiprojekten kan handla om marknadsstrategier, marknadsanalys, varumärkesuppbyggnad, digital marknadsföring, leverantörsundersökningar och finansieringsfrågor. De kan också vara av statistisk eller juridisk karaktär då både statistiska institutionen och institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan: studenter läser bland annat regressionsanalys, stickprovsteori, Deep Learning, Artificial Intelligence Methods och Advanced Machine Learning.

Samarbetet mellan Ekonomihögskolan och SmiLe är värdefullt ur många aspekter: studenterna får breddad kunskap inom entreprenörskap genom att arbeta tillsammans med en vd med de frågor som entreprenörer typiskt ställs inför; de får inblick i frågor som är specifika för life science; de ökar sina nätverk inom näringslivet och kompletterar sina cv. Företagen får personer som är kunniga inom, och intresserade av att arbeta med, ekonomi- och marknadsfrågor och Smile förstärker sitt samarbete med Lunds universitet än mer.  

– Det är väldigt positivt att vi kan hjälpa till att intressera studenterna för entreprenörskap och visa att det är en möjlig karriärväg för en ekonom. SmiLebolagen får möjlighet att ge tillbaka något till universitetet genom att hjälpa en student och samtidigt få kvalitativ hjälp med konkreta uppgifter. Vi på SmiLe ser också ett stort värde i detta för egen del och har lagt ett eget uppdrag i platsbanken, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

Kortfattad information om hur bolag får hjälp från ekonomistudenter:

  • Ladda upp en annons på Ekonomihögskolans hemsida utan kostnad. Jobbannonserna tas ner efter en månad.
  • En annons kan innehålla ett oavlönat projektarbete eller avlönat extrajobb för en eller flera studenter på kandidat- eller masternivå. Företagen anlitar själva de studenter de väljer ut från de sökande.
  • Fler instruktioner finns här vid avsnittet "Members get even more" under fliken "By partners & sponsors".

Kontakta gärna Alice Serenhov på Ekonomihögskolan, alice.serenhov@ehl.lu.se.

 

För mer information om SmiLe, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life