2018-09-28 09:33Press release

EU-projektet Southern Sweden Going Global – en succé för startups

SmiLe Incubator har tillsammans med Medeon Science Park & Incubator och Invest in Skåne stöttat internationaliseringen för skånska life science uppstartsbolags genom det treåriga EU-projektet Southern Sweden Going Global (SSGG). Nu avslutas projektet, och det med ett fint bokslut: över 50 uppstartsbolag har deltagit i runt 50 utbildningar och 50 konferenser, och haft fler än 2000 partneringmöten.

Följande strålande resultat kommer från utvärdering samt intervjuer med deltagande bolag:

  • 60 procent har säkrat minst ett kundavtal
  • 95 procent har deltagit i aktiviteter de annars inte skulle haft möjlighet till
  • över 50 uppstartsbolag har deltagit
  • 50 utbildningar har getts
  • 50 konferenser har besökts
  • 2000 partneringmöten med industri och samarbetspartner

Stödet som har getts under tre år har inkluderat seminarier och workshops om ämnen relaterade till internationell affärsutveckling, rådgivning, hjälp med marknadsföring, introduktion till kontakter samt stöd till exponering på internationella kongresser.

Syftet har varit att skapa affärsmöjligheter mellan skånebaserade företag och internationella partner.

– Projektet har gjort det möjligt för oss att bidra, inte minst ekonomiskt, till uppstartsbolag som vill ta steget ut på den internationella marknaden. Just sådana resor och konferensavgifter har ett litet uppstartsbolag ofta inte råd till. Vi har fått mycket positiv feedback från bolagen som har utvecklats och skapat affärsmöjligheter, säger Ebba Fåhraeus, SmiLe Incubator i Lund.

Några av bolagen som fått nya affärskontrakt tack vare projektet kommenterar:

Nattaro Labs, ett alumnibolag från SmiLe, specialiserat i vägglus-sanering deltog i kongressen ”Pest Protect”, vilket ledde till en affär med en tysk distributör.

– Att kunna delta i den mässan var en viktig del av vår tillväxtstrategi, säger Carl-Johan Gustafson, vd för Nattaro Labs, ett alumnibolag till SmiLe Incubator.

– SSGG har gjort det möjligt för oss på Truly Labs att delta i flera partneringmöten både i Sverige och ute i Europa. Det har resulterat i ett antal nya kunder, men har också hjälpt oss hitta samarbetspartners tillsammans med vilka vi kunnat bredda vårt tjänsteutbud, säger Karin von Wachenfeldt, vd för Truly Labs, ett företag i SmiLe Incubator.

– Tack vare stödet som SOLVE har fått via projektet har vi kunnat knyta nya kunder till oss, huvudsakligen från Europa men också från USA. Sådana här initiativ är avgörande för att små bolag som vårt ska kunna växa, säger Sebastian Hansson, affärsutvecklare på SOLVE Research and consultancy, alumnibolag hos SmiLe.

Maria Ahrén från Invest in Skåne var projektldare.

– Projektet har bidragit till att ge skånska life science startups erfarenhet av internationell affärsutveckling och deltagarna har fått nya och viktiga kontakter utomlands. På sikt kommer projektet förhoppningsvis att skapa ökad tillväxt av skånsk life science-industri”, säger hon.

Projektet SSGG startade i september 2015 med syftet att bidra till att life science företag blir globalt konkurrenskraftiga genom att öka internationella relationer, affärsmöjligheter, partnerskap och synlighet på den internationella arenan. Projektet är delfinansierat av EU och deltagande organisationer är SmiLe Incubator, Medeon Science Park & Incubator och Invest in Skåne.För information om SmiLe kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator
Telefon: 073 4000433
Mejl: 
ebba@smileincubator.life

Eller besök vårt pressrum.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat över 210 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät i vår community och många välutrustade laboratorier, unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 570 MEUR. www.smileincubator.life