2022-10-19 11:54Press release

Food Tech-företag med biobaserat skydd för frukt och grönsaker får bidrag från Agricultural European Innovation Partnership

Saveggys grundare Vahid Sohrabpour och Arash Fayyazi. Photo: Green Challenge.Saveggys grundare Vahid Sohrabpour och Arash Fayyazi. Photo: Green Challenge.

 

Saveggy utvecklar ett biobaserat skikt som ett alternativ till den petroleumbaserade skyddsplast som för närvarande används för att förlänga hållbarheten på frukt och grönsaker. Företaget har nu fått ett bidrag på 3,9 miljoner kronor från Agricultural European Innovation Partnership för att i ett projekt utveckla en produktionsprocess i pilotskala, tekniskt validera produkten och slutligen göra en kommersiell validering i samarbete med ICA och Svenska Odlarlaget.

 

Saveggy är ett vetenskapsbaserat företag och medlem i SmiLe Inkubator i Lund.

 

Globalt går cirka 45 procent av frukt och grönsaker till spillo. Eftersom livsmedelsproduktionens ekologiska avtryck är stort (koldioxidavtryck, vattenanvändning och markanvändning) är matsvinnets miljöpåverkan betydande. En kraftfull metod för att minska matsvinnet är att förlänga hållbarheten på mat. Till detta används ofta billiga plastförpackningar. Det petroleumbaserade plastmaterialet är dock oerhört svårt och dyrt att återvinna, och specifikt för mat krävs nytillverkad plast. Förutom den negativa påverkan som tillverkningen av plastförpackningar har på koldioxidavtrycket är dessa material också skadliga för naturen. Nyligen genomförda studier visar att det finns mikro- och nanoplast i hav, i snöflingor, på bergstoppar och i mänskligt blod.

 

Saveggys produkter förlänger hållbarheten för färsk frukt och grönsaker med hjälp av ett biobaserat skydd och eliminerar behovet av plastförpackningar. Produkten appliceras på frukt eller grönsaker genom doppning eller sprutning efter skörd.

 

– Vi började samarbeta med ICA i ett tidigt skede av innovationsarbetet. Diskussionerna ledde till en djupare förståelse för ICAs värdekedja och de krav som ställs i varje steg för att möta konsumenternas förväntningar. Vårt fortsatta utvecklingsarbete anpassades därför till att möta dessa krav, säger Saveggys grundare.

 

– Av konsumentstudien ser vi att konsumenternas nyfikenhet på och öppenhet för olika skyddsmaterial är högre än vi hade vågat hoppas på, vilket är positivt, säger Marcus Welin Sandgren, inköpschef för frukt, sortiment och inköp på ICA Sverige.

 

Grundarna av Saveggy är hedrade att nu få det aktuella ekonomiska bidraget, som hanteras av Jordbruksverket, vilket möjliggör lansering av Saveggys första generation produkter på marknaden.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

info@saveggy.com

www.saveggy.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life