2022-05-09 08:10Press release

Första kund till nytt digitalt uppföljningsverktyg för fysioterapi som ger kortare vårdtider

Ingela Sjölin, vd för PhystecIngela Sjölin, vd för Phystec

 

SmiLe-bolaget Phystec har sålt licenser till Karolinska Institutet som använder bolagets e-hälsoverktyg Pedatim Träningstavlan i en ny klinisk studie. Tidigare studier visar att patienter som använder tavlan optimerar sin fysioterapiträning och därför går hem i genomsnitt ett dygn tidigare från sjukhusvård jämfört med kontrollgrupp. Det ger besparingar på runt 10 000 kronor per patient och frigör vårdresurser till nya patienter.  

 

E-hälsoverktyget Pedatim Träningstavlan är ett motiverande och lättöverskådligt verktyg för att följa upp rehabilitering efter operationer eller medicinska åkommor. Det är extra viktigt att patienter som opererats följer ordinationerna för att de ska få tillbaka sin fysiska kapacitet och komma tillbaka till arbete. Tavlan är utvecklad av fysioterapeut Ingela Sjölin, som tillsammans med Joakim Sjölin har grundat bolaget Phystec för att kommersialisera produkten.

 

En tidigare klinisk studie visar att patienterna som använde Pedatim Träningstavlan fick mycket högre fysisk aktivitet och i genomsnitt behövde ett dygn kortare sjukhusvård jämfört med kontrollgruppen. Studien gjordes av Karolinska Institutet med en analog version av tavlan. Då varje vårddygn kostar cirka 10 000 kronor gav tavlan bara under denna studie en besparing av totalt 650 000 kronor.

 

Pedatim Träningstavlans funktioner bygger på tydliga mål och belöningssystem som engagerar och motiverar patienterna till att utföra hela ordinationen. Tavlan ger också en smidig övergång från sjukhus till fortsatt träning i hemmet. Historiken lagras och avpersonifierade data kan sparas för användning inom forskning. Produkten nollställs enkelt inför varje ny patient. Den utvecklas kontinuerligt för att hela tiden möta patienterna behov och önskemål. I djupintervjuer gav patienterna högsta betyg för stödet som tavlan gav i deras träning.

 

– Vi är väldigt glada att Karolinska Institutet har valt köpa licenser för att använda Pedatim Träningstavlan och vi är i tät dialog med andra intresserade kunder inom vård och omsorg. Tavlan motiverar patienterna och ger fysioterapeuter samt vårdpersonal god överblick över fortskridandet. Baserat på kliniska studier uppskattar vi att om patienter inom slutenvården går hem ett halvt dygn tidigare, och om vi tar 20 procent av marknaden, sparar vården 1,2 miljarder kronor per år. Vi ser gärna att tavlan blir en standardutrustning vid rehabilitering, säger Ingela Sjölin, vd för Phystec.

 

 

För mer information, kontakta: Ingela Sjölin vd för Phystec, 0703-545093, info@phystec.se

 

Om Phystec: E-hälsobolaget Phystec kommersialiserar nu den digitala versionen av Pedatim Träningstavlan. Kunderna köper licenser som inkluderar både hårdvara och mjukvara. Bolaget är grundat av fysioterapeut Ingela Sjölin och Joakim Sjölin, och är medlem i SmiLe Incubator. www.phystec.se

 

Om Pedatim Träningstavlan: Pedatim Träningstavlan togs först fram som en analog produkt, vilken i dag används på ett flertal sjukhus i Sverige och Danmark. Tavlan visar det individuella träningsprogrammet i ett veckoschema. Patienten checkar av utförda övningar, vilket ger fysioterapeuten och vårdpersonalen kontroll över hur väl ordinationen följs och om patienten har behov av hjälp av personalen med stöd i träningen.

Kliniska studier visar stora positiva effekter, inte bara genom friskare patienter utan även lägre sjukvårdskostnader och frigörande av vårdresurser som ger högre tillgänglighet till vårdplatser.

 

Om de kliniska studierna: Två oberoende studier har genomförts av Karolinska Institutet på Nya Karolinska sjukhuset i Solna med en analog version av Pedatim Träningstavlan. En första studie mätte tavlans effekt och en andra studie undersökte patienters och vårdpersonalens nöjdhet. Karolinska Institutet har startat en ny studie för att jämföra om företagets digitala version ger samma goda resultat. De två första studierna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, studie 1 och studie 2

 

Vad patienterna säger om Pedatim Träningstavlan:
”Som sagt, jag hade inte gått upp annars tror jag. För man har så ont så man orkar inte. Man tror inte att man ska klara det” (kvinna, 40 år)
”Annars tror jag inte att jag hade varit lika aktiv. Jag tror inte det, utan då ska man liksom kämpa. Eftersom man vet att den [tavlan] ´ropar´ på dig och man vet att om jag är duktig så kanske jag får, ja kommer hem då som kanske imorgon” (man, 65 år)


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life