2019-12-11 19:05Press release

Gedea Biotech får 3 miljoner euro från EU:s Horizon 2020 för att utveckla antibiotikafri behandling mot vaginala infektioner

 

 

Gedea Biotech meddelade idag att företaget fått tre miljoner euro från EU-programmet Fast Track to Innovation (FTI), en del av Horizon 2020-programmet. Bidraget kommer att finansiera slutförandet av det kliniska prövningsprogrammet och förberedelser för marknadsintroduktion av företagets antibiotikafria behandling av vaginala infektioner. Partners i programmet är Link Medical Research i Norge och Nottingham University Hospitals i Storbritannien.

Vaginala infektioner är ett vanligt problem och nuvarande behandlingar såsom antibiotika är inte alltid effektiva. FTI motiverar stödet till Gedea utifrån ett stort medicinskt behov samt möjligheten att hitta ett alternativ till antibiotika som används idag.  Flera bakteriestammar och svampar är redan resistenta mot nuvarande behandlingar och fler behandlingsalternativ behövs.

Annette Säfholm, VD på Gedea Biotech, kommenterar:  ”Vi tror att vår nya behandling, som redan har visat lovande resultat i en nyligen avslutad klinisk studie på patienter med bakteriell vaginos,  kommer att gynna såväl patienter som hälso- och sjukvården.

 Vi är därför glada över att ha fått denna finansiering som möjliggör tidigare lansering än som annars skulle vara fallet. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra partners i Norge och Storbritannien, inleda arbetet med vår nästa kliniska prövning i Europa och vi förväntar oss kunna lansera vår första produkt, som behandlar och förhindrar bakteriell vaginos 2021.”

Samarbetspartners för arbetet är CRO-företaget Link Medical från Norge som Gedea Biotech samarbetet med tidigare och University of Nottingham Hospitals, där kliniken som leder prövningen verkar.


Gedea Biotech är ett inkubatorbolag hos SmiLe Incubator som har affärsutvecklingsprogram till uppstartsbolag inom life science. Dessutom är de ett portföljbolag hos LU Holding, Lunds universitets holdingbolag. För ytterligare information kontakta:

Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Tel: 0708 - 91 86 81

Email: annette.safholm@gedeabiotech.com

 

Om vaginala infektioner

Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen och kan orsakas av antingen bakterier eller svamp. Bakteriell vaginos är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i reproduktiv ålder och är en sjukdom i slidan som orsakas av överdriven tillväxt av bakterier som producerar en obalans av de naturligt förekommande bakterierna i slidan. Tillståndet behandlas med antibiotika och / eller antiseptiska behandlingsprodukter. Återkommande bakteriell vaginos är vanligt.

Om Gedea Biotech

Gedea Biotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar en antibiotikafri och effektiv behandling av bakteriell vaginos. Därutöver bedriver Gedea Biotech för närvarande också en klinisk prövning med samma behandling på patienter som lider av vaginal svampinfektion. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige.

 

Om Horizon 2020 och FTI

Horizon 2020 är EU: s största forskningsprogram för forskning och innovation någonsin med tillgängliga medel på nästan 80 miljarder euro över sju år (2014 till 2020).

Fast Track to Innovation (FTI) är en del av pilotprojektet Enhanced European Innovation Council (Enhanced EIC pilot) inom Horizon 2020. FTI ger finansiering för aktiviteter inför marknadsintroduktion av innovationer av genombrottskaraktär som öppnar nya marknader över hela EU. Programmet är starkt konkurrensutsatt; endast 5,5% av de sökande finansieras.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life