2019-05-22 07:04Press release

Gedea Biotech får Vinnova-anslag om 3 MSEK

 

Gedea har beviljats 3 miljoner kronor i utlysningen Samverkan för bättre hälsa 2019 från Swelife och MedTech4Health. Gedea sökte anslaget för att, i samarbete med Region Skåne, verifiera effekten av pHyph i en större placebokontrollerad klinisk studie för en marknadslansering i Europa. Gedea Biotech är medlem i SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund.

 

Gedea Biotech utvecklar pHyph, en antibiotikafri behandling mot vaginala infektioner. Vaginala infektioner orsakas av bakterier, svamp eller båda och det är svårt för patienter att ställa rätt diagnos eftersom symtomen är lika. pHyph kommer att behandla båda infektionerna effektivt vilket gör det lättare för miljontals kvinnor att snabbt få rätt behandling för sin infektion.

 

Inom kort avslutas de pågående kliniska studierna för bakteriell vaginos och vaginal svampinfektion och resultat väntas efter sommaren.

 

– Genom Vinnova-anslaget kan vi följa upp proof of concept-studierna med en större, placebokontrollerad studie, säger Annette Säfholm, vd på Gedea.

 

Vaginala infektioner kan vara smärtsamma, klia och även lukta illa. Det är plågsamt för dem som drabbas och det finns en stor efterfrågan på en effektiv behandling utan antibiotika.

 

För mer information kontakta: Annette Säfholm, vd Gedea Biotech, 0708-918681


Om pHyph och Gedea Biotech

Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen och marknaden är värd minst 1,5 miljarder USD. 67% av kvinnorna med en underlivsinfektion väljer fel receptfri behandling eftersom det kan vara svårt att veta om infektionen beror på bakterier eller svamp. pHyph kommer att vara den enda behandlingen på marknaden som behandlar både infektionerna effektivt och minskar risken för att välja fel behandling, samtidigt som den är fri från antibiotika. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund och baseras på flera års forskning vid Lunds Universitet. http://www.gedeabiotech.se/

 

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.swelife.se

 

Om Medtech4Health

Medtech4Health är ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. I Medtech4Health samlas svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor för att skapa ett innovationssystem för medicinsk teknik. Med fokus på patienten stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin där flera av dessa aktörer ingår. www.medtech4health.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life