2018-10-25 09:27Press release

Gedea erhåller anslag från Horizon 2020

Gedea Biotech har beviljats 500.000 kronor i anslag från programmet ”SME Instrument fas 1” inom EU:s ramprogram Horizon 2020. Konkurrensen i Horizon 2020-programmet är stenhård och endast ett fåtal procent av alla ansökningar om bidrag beviljas.

– Anslaget från Horizon 2020 är både en viktig intäkt som gör att vi kan bibehålla vårt höga tempo framåt och en kvalitetsstämpel på vårt arbete.  Vi är väldigt stolta över att beviljas stöd i så hård konkurrens, säger VD Annette Säfholm.


Gedea Biotech är medlem i SmiLe Incubator, en life science inkubator som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina innovationer genom att erbjuda affärsutvecklingsstöd, laboratorier och nätverk. Gedea Biotech är även ett portföljbolag hos LU Holding, Lund universitets holdingbolag. 
www.smileincubator.life  www.innovation.lu.se

 

Om Horizon 2020: Horizon 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram med nära 80 miljarder euro i finansiering och tillgänglig under sju år (2014-2020).  Programmet betonar högkvalitativ vetenskap, industriell ledning och att möta samhällsutmaningar. Målet är att se till att Europa producerar vetenskap i världsklass, tar bort hinder för innovation och underlättar för den offentliga och privata sektorn att arbeta tillsammans för innovation.

Om Gedea Biotech: Gedea Biotech utvecklar pHyph, en antibiotikafri, säker och effektiv behandling av vaginala infektioner. Vaginala infektioner påverkar minst 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. 67 % av kvinnorna med en vaginal infektion väljer en ineffektiv behandling eftersom de inte vet om det är en svamp- eller bakterieinfektion. pHyph kommer att bli den enda behandlingen på marknaden som riktar sig mot både bakterie- och svampvaginala infektioner, vilket minskar risken att välja fel behandling. www.gedeabiotech.com

För information kontakta: Annette Säfholm, vd, telefon: 073 4000433, mejl: annette.safholm@gedeabiotech.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life