2021-03-09 07:00Press release

Godkänt USA-patent för MedVascs nya instrument för åderbråckskirurgi

Michael ÅkessonMichael Åkesson

Medicinteknikbolaget MedVascs innovativa instrument för åderbråckskirurgi har fått patentskydd i flera länder – senast i raden återfinns USA. Detta är en mycket betydelsefull milstolpe för MedVasc och bolagets strategi för att vara verksamma på viktiga marknader, enligt bolagets grundare och vd Michael Åkesson.

Ungefär 30 procent av världens befolkning besväras av åderbråck. Laserbehandling, som är den för närvarande mest använda tekniken för att behandla åderbråck, innebär obehag och smärta för patienterna. Smärtan uppstår vid lokalbedövning inför ingreppet, då upp emot 30 injektioner ges genom huden längs den ven på benet som ska behandlas.

MedVascs grundare Michael Åkesson är verksam som kirurg och har utvecklat en teknik där laserbehandling kan genomföras med minimal smärta. Tekniken kallas Solutio™ och innebär att laserfibern och Solutio™katetern kopplas ihop och förs in i den åderbråcksven som skall behandlas.

På plats i åderbråcksvenen läggs lokalbedövningen inifrån venen genom Solutio™katetern, vilken innehåller en böjd nål som kan tränga igenom kärlväggen inifrån kärlet ut till omgivande vävnad, där lokalbedövningsmedlet anläggs. Dessa nålstick uppfattas inte av patienten eftersom det inte finns några smärtreceptorer på insidan av kärlväggen.

– Den amerikanska marknaden kommer att vara mycket betydelsefull för oss så därför är det mycket glädjande att vi nu fått patent godkänt i USA. Den amerikanska patentmyndigheten som är känd för att vara kritiskt har nu gett oss godkänt att få använda vårt medicintekniska instrument för behandling av ”defekta blodkärl, kroppskaviteter och kroppskanaler”, säger Michael Åkesson, läkare samt vd och grundare till bolaget.

Sedan tidigare är instrumentet godkänt i Sverige, Australien, Ryssland och Sydafrika, och bolaget väntar inom kort få godkännande för hela EU.

 

Medvasc är medlem i SmiLe Incubator och portföljbolag hos LU Holding, Lunds universitets holdingbolag.

 

För ytterligare information kontakta:

Michael Åkesson, vd MedVasc AB, michael.akesson@medvasc.se; mobil +46705578131

www.medvasc.se

Bild på Solutiokatetern som visar kontrollhantaget med det blå skjutreglaget med vilken man kontrollerar nålen i andra änden av katetern. Här är nålen i utskjutet läge och devierar då åt sidan bort från den blå laser fibern som är sammankopplad med Solutiokatetern. Genom att nålen är böjd devierar den ut igenom kärlväggen så att man via nålen kan anlägga bedövningsmedel utanför kärlet.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life