2019-10-17 18:22Press release

GPX Medical – nytt bolag i SmiLe

Medicinteknikbolaget GPX Medical har antagits till SmiLe Incubator och kommer få stöd att kommersialisera sitt instrument för kontinuerlig mätning av lungfunktion hos för tidigt födda barn. Bolaget har också nyligen blivit utvalt att få delta i det tio veckor långa ”PwC Scale – Life Sciences programme” som ett av sex europeiska bolag.

 

Bolagets affärsidé är att förbättra vården av för tidigt födda barn med hjälp av sitt medicintekniska instrument NEOLA, som står för neonatal lung analyser. Det är en optisk teknik som används utan att behöva göra något ingrepp på barnen. Prober sätts på barnets bröst och instrumentet monitorerar kontinuerligt lungorna och larmar om barnet exempelvis får lungkollaps.

 

I dagens neonatalvård används rutinmässig lungröntgen. Uppskattningsvis 15 miljoner barn årligen i världen, 1 av 10 barn, föds en månad för tidigt eller mer. Lungorna är det som utvecklas sist och därför behöver för tidigt födda barn ofta andningsstöd och en monitorering av lungorna.

 

 

– Vi är på SmiLe för att få support att bygga ett framgångsrikt medicintekniskt bolag. Vi har en banbrytande innovation som behövs i vården av de mycket utsatta för tidigt födda barnen. Nu handlar det för oss att få stöd för att komma ut på en internationell marknad. SmiLe ger bevisat resultat för de bolag som redan genomgått inkubatorprogrammet och vi ser fram emot vara del i Lunds life science-miljö där SmiLe är ett framgångsrikt centrum. Vi kommer från en teknikfokuserad sfär och behöver även omge oss av experter inom regulatoriskt och kliniskt arbete och inte minst av andra driftiga life science bolag, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

 

GPX Medical har en produktprototyp som är godkänd av Skånes universitetssjukhus i Lund för användning på klinik i studiesyfte. Bolaget arbetar nära kliniker och forskare vid Lunds Universitet och har gjort studier på friska nyfödda barn i Lund med goda resultat. En del av bolagets arbete framöver är att utveckla en produkt med CE-märkning och FDA-godkännande för att kunna påbörja försäljning i Europa och USA om ungefär fyra år.

 

– Vi är glada att få välkomna GPX Medical till SmiLe. Det ska verkligen bli spännande att få stötta ett så tekniskt avancerat bolag som detta som riktar in sig på ett nischat och väldigt viktigt område. Det är också roligt att får vara med och arbeta nära bolaget i deras internationaliseringsprocess, ett område där vi lägger stort fokus, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

GPX Medical har fem anställda och sin bas i södra Lund. Deras teknik bygger på laserbaserad spektroskopi som mäter syrets och vattenångans karaktäristiska absorption av svagt infrarött ljus. De kommer att arbeta i SmiLes lokaler ett par gånger i veckan för att utnyttja kontakten med affärsutvecklarna och de andra uppstartsbolagen.

 

PwC Scale – Life Sciences programme hjälper till att skala upp life science-bolag genom att göra dem redo för större kapitalisering och möta investerare från PwC:s nätverk och har sitt program i Bryssel, Belgien.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life