2020-11-10 07:31Press release

Grundare till Xinnate får prestigefullt anslag av Vetenskapsrådet

Helene Hartman, vd för XinnateHelene Hartman, vd för Xinnate

Professor Artur Schmidtchen har erhållit 9,5 miljoner kronor i finansiering av Vetenskapsrådet – den största summan av alla medicinska sökanden och med högsta möjliga betyg i alla bedömningskategorierna. Pengarna ska gå till fördjupad grundforskning av mekanismerna kring sårläkning. Upptäckterna kommersialiseras av uppstartsbolaget Xinnate, där han är medgrundare.

Xinnate är ett bolag byggt på en mycket stabil vetenskaplig grund, lagd av professor Artur Schmidtchen och hans team vid Lunds universitet som under många års forskning har byggt upp en djup förståelse för mekanismerna bakom sårläkning, varur de skapat plattformen BioC.  BioC är en del av kroppens naturliga försvar mot infektioner och har visat sig vara både anti-inflammatorisk och antibakteriell med effekt även mot multiresistenta bakterier.

Publikationer i tidskrifter som bland annat Nature Communications och Science Translational Medicine är bevis för en forskning som håller världsklass både vad gäller innovation och kvalitet.

Ytterligare ett viktigt erkännande kom när Vetenskapsrådet offentliggjorde sina prestigefyllda anslag och att professor Artur Schmidtchen fick 9,5 miljoner på fem år, vilket var det högsta projektanslaget bland Sveriges medicinska forskare. Han fick högsta möjliga betyg i alla fem bedömningskategorierna med ett forskningsprogram som ytterligare kommer öka förståelsen för dessa högintressanta naturliga mekanismer.

– Livshotande komplikationer från sår är ett stort och växande problem globalt. Xinnate utvecklar nya typer av effektiva terapier inom sårläkning baserat på BioC och förbereder just nu de första kliniska studierna. Vi är glada och tacksamma för bedömingsresultatet eftersom trovärdig och gedigen vetenskap är kritiskt för oss life science-bolag, säger Helene Hartman, vd för Xinnate.

– Att banbrytande forskning som denna når patienterna är extra viktigt eftersom vi vet att vi inte länge till kan förlita oss på antibiotika. Anslaget möjliggör forskningen som kommer stärka både pågående och kommande terapiutveckling, säger professor Artur Schmidtchen, medgrundare till Xinnate. 

 

Xinnate är ett medlemsbolag i SmiLe Incubator, en affärsinkubator för life science-bolag beläget på Medicon Village i Lund

 

För mer information kontakta: Helene Hartman, vd för Xinnate,  0725-120312, helene.hartman@xinnate.com

Information om Xinnate: Xinnate fokuserar på att utveckla läkemedelskoncept för externa appliktioner inom hud, sår, biomaterial och kirurgi. Bolaget utvecklar produkter som baseras på en av våra naturliga försvarsmekanismer som har visat sig ha ett unikt och hållbart sätt att reducera inflammation och döda bakterier oavsett multiresistens.  Xinnate är medlem i företagsinkubatorn SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund och är ett dotterbolag till In2cure. www.Xinnate.com

Information om Vetenskapsrådet: Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer rådet svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life