2019-06-14 07:00Press release

Gutfeeling Labs lanserar sin ”tarmfloreanalys till folket”

 

Enligt ett stort antal vetenskapliga studier kan tarmfloran påverka välbefinnandet. Nu lanserar Lundabolaget Gutfeeling Labs en analystjänst riktad till privatpersoner. Den ger individuella besked både om bakteriesammansättning och om funktioner hos tarmfloran med potential att främja välbefinnande. Tillsammans med analysresultatet ges också information kring hur man skulle kunna påverka tarmfloran positivt. Gutfeeling Labs är ett bolag i SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund.

Gutfeeling Labs är grundat av Walter Fischer och Hans Fischer, docenter inom neurovetenskap respektive immunologi från Lunds universitet.

– Vi vill erbjuda en ekonomiskt rimlig tarmfloreanalys samt ge information om kost- och kosttillskott som kan vara användbar för allmänheten. Var och en har sin egen tarmflora och genom att få kunskap om denna ges en utgångspunkt till en möjlig förändring – en individuell balansering av tarmfloran, säger Hans Fischer.

De har utvecklat en unik analystjänst, som lanseras i dagarna med start i Sverige, vilken är baserad på den senaste forskningen inom området. Deras koncept bygger på en kombination av genteknik för identifiering av bakterier samt användande av en databas med information om tarmbakteriernas ämnesomsättning.

Det unika med denna metod är att den möjliggör identifiering av andelen av den totala tarmfloran som kan producera exempelvis smörsyra, ett ämne som har visat sig ha en stabiliserande effekt på tarmbarriären och har potentiellt antiinflammatoriska egenskaper. Vidare kan man mäta hur stor andel av tarmfloran som kan bryta ned kostfibrer. Detta är av intresse eftersom forskning har visat att ökad nedbrytning av vissa kostfibrer kan resultera i minskat sötsug och hungerkänsla.

Hans Fischer har studerat tarmfloran under ett tiotal år och har bland annat visat att en speciell typ av tjocktarmsinflammation är kopplad till låga nivåer av bakterien Akkermansia, en bakterie som lever i tarmens slemskikt.

– Det var då jag började intressera mig för möjligheten att med kost gynna tillväxten av bakterier som Akkermansia, säger Hans Fischer.

Walter Fischer, neurokirurg, blev intresserad av tarmfloran i samband med en forskningsstudie som han ledde kring immunterapi hos patienter med glioblastom (cancer från hjärnans celler) och som publicerades i den ansedda tidskriften Nature communications 2018. I sin studie såg han att hjärntumörer skrumpnade hos vissa patienter men inte hos andra.

– Det finns olika teorier om varför immunsystemet inte attackerar cancerceller, men när en forskargrupp visade att förekomst av bakterien Akkermansia i tarmfloran var kopplad till en ökad behandlingseffekt av immunterapi vid cancer blev jag engagerad i min brors arbete, säger Walter Fischer.

– Genom att veta hur det står till med tarmfloran kan man få ett utgångsläge att förhålla sig till, samt med information om kost- och kosttillskott få möjlighet att försöka öka andelen av bakterier som producerar hälsofrämjande substanser, säger Hans Fischer.

Detta koncept utprovas för övrigt i en svensk forskningsstudie där man kommer att ge kostfibrer till personer i riskzonen för att få typ 2-diabetes. Hypotesen är att kostfibrer stimulerar vissa tarmbakteriers tillväxt och produktion av smörsyra. Eftersom smörsyra har visat sig stärka tarmbarriären hoppas man kunna motverka den inflammation som har visat sig vara kopplad till typ 2-diabetes.

– Det ska bli väldigt spännande att följa det här företaget som med hjälp av vetenskapligt baserad kunskap inom ett spännande och synnerligen aktuellt forskningsfält vill stimulera till friskvård, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator.


För mer information, kontakta:
 Mobiltelefon: Hans Fischer 0708 541 868, Walter Fischer 0709 58 6001, adress: Gutfeeling Labs, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. info@gutfeelinglabs.se, www.gutfeelinglabs.se

Gutfeeling Labs ägare: Ebba Fischer, Walter Fischer och Hans Fische


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life