2021-12-10 09:16Press release

I dag noteras det 20:e bolaget från SmiLe

Carl-Johan Gustafson, vd för NattaroCarl-Johan Gustafson, vd för Nattaro

Nattaro Labs som säljer unika produkter för bekämpning av vägglöss noteras på Spotlight Stock Market den 10 december, och blir det 20:e bolaget från SmiLes inkubatorprogram som noteras. Den övertecknade noteringsemissionen ger Nattaro Labs möjlighet att intensifiera den globala marknadsföringen och expandera till nya marknader. 

NattaroLabs utvecklar och säljer miljömässigt hållbara produkter som är baserade på världsunik forskning från Lunds universitet och riktas mot det globalt växande problemet med vägglöss. Vägglöss är ett svårbekämpat skadedjur som förökar sig snabbt och kommer fram nattetid för att äta blod från människor. Under 2019 rapporterade Anticimex och Nomor (Sveriges två ledande skadedjursföretag) nära 55 000 saneringar av vägglöss i Sverige. Antalet professionella saneringar i USA har passerat en miljon årligen.  

Till skillnad från traditionella metoder och bekämpningsmedel som används när angreppet är ett faktum har NattaroLabs tagit fram produkter som används i både förebyggande och bekämpande syfte. Vägglustejpen NattaroSafeTMsom oskadliggör vägglöss med hjälp av det rena naturmaterialet kiselgur samt NattaroScoutTM, en detektionsfälla gillrad med doft som attraherar vägglöss, är bolagets främsta produkter vilka bygger på bolagets djupa kunskap om vägglusens biologi och kemiska ekologi. 

Nattaro Labs riktar sig mot hotell- och besöksnäring, fastigheter, saneringsbolag samt direkt till konsumenter. Bolaget har strategiska samarbeten med bland andra Anticimex och har en patentportfölj som saknar jämförbar konkurrens. Primärt fokus för bolaget är en fortsatt försäljningstillväxt i Sverige, Västeuropa och USA, samt expansion till fler marknader i Nordamerika och Europa. Även länder i Asien visar intresse för produkterna.  

– Bevisat effektiva proaktiva produkter mot vägglöss är extremt ovanliga i dag och därför tror vi att vårt erbjudande om förebyggande skydd och ”Natt(a)ro” är väldigt attraktivt. Vår erfarenhet av produktutveckling, i kombination med en unik kunskap om doftbeten för vägglöss, gör oss även intressanta som leverantör och utvecklingspartner för andra aktörer som vill kunna erbjuda en fungerande vägglusfälla. Strategin för att öka den internationella försäljningen och korta ”time-to-market” omfattar att söka fler samarbetspartners med upparbetade kontakter till våra slutkunder. Det är alltid viktigt med rätt nätverk, precis det vi och andra små bolag hittar hos SmiLes och Medicon Villages communities, där vi kan få labbinfrastruktur och stöd med allt från specifika frågor till kreativa idéer, säger Carl-Johan Gustafson, vd för Nattaro Labs. 

– SmiLe får positiv uppmärksamhet från flera håll för det anmärkningsvärt stora antal bolag från inkubatorprogrammet som accepterats för handel med aktier på marknadsplatser. Senast kontaktade en av Finlands största affärstidningar oss för att gräva djupare i orsaken. En del i framgången är att vi har många uppstartsbolag som drivs av engagerade och duktiga entreprenörer som utvecklar och kommersialiserar forskning i världsklass från Lunds universitet; en annan del är att vi har ett starkt stöd till innovativa uppstartsbolag. Nattaro Labs är ett av dessa bolag som baserat på gedigen kunskap nu står inför kommersiell expansion och vi önskar dem all framgång, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. 

 

För mer information, kontakta:
Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life, Carl-Johan Gustafson, vd för Nattaro Labs, +46 (0)73 3019223, carl-johan@nattarolabs.com 

 

Om Nattaro Labs: 
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist, och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Under åren 2012-2016 deltog bolaget i inkubatorprogrammet hos Lund Life Science Incubator, numera SmiLe Incubator, och är kvar som alumnimedlem. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie noteras på Spotlight Stock Market under namnet NATTA, med första dag för handel av aktier den 10 december 2021. Läs mer på www.nattarolabs.com 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life