2018-05-29 12:37Press release

ImmuneBiotechs vetenskapligt framtagna probiotiska produkt kommer närmare marknaden genom finansiellt stöd från Vinnova

ImmuneBiotech AB, ett microbiota-företag som utvecklar probiotiska kosttillskott baserat på omfattande forskning, har fått bidrag från Vinnova för att skala upp tillverkningsprocessen av sin första produkt GutMagnificTM.

GutMagnificTM, vetenskapligt framtagen super-konsortium av nyttiga bakterier mot IBS. Produkten kommer att introduceras på marknaden som kosttillskott under 2019. IBS är en av våra vanligaste sjukdomar som drabbar 10-15% av befolkningen, bara i Sverige lider 1 million av IBS.

Vinnova beviljade ImmuneBiotech anslag i satsning på innovationsprojekt i företag våren 2018 med motiveringen att:

  • Projektet bygger på en innovation med stor potential, vidare är resonemanget kring framtida tillväxtpotentialen trovärdigt.
  • Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet.
  • Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/innovationsprojekt-i-foretag-varen-2018/

ImmuneBiotech is a company in the SmiLe incubator, an incubator that helps life science entrepreneurs with business coaching and laboratory accessibility. www.smileincubator.life 
For more information, please contact:

Shahram Lavasani, CEO
s.lavasani@immunebiotech.com
+46 707 40 86 61
ImmuneBiotech AB
www.immunebiotech.com

About ImmuneBiotech AB: ImmuneBiotech discovers and develops novel probiotics for therapeutic effect based on lactic acid bacteria and symbiotic formulations targeting the gut microbiota and the immune system. We deliver transformational solutions to modulate the microbiome, heal leaky gut and reduce inflammation to prevent and treat autoimmune and other chronic inflammatory conditions. ImmuneBiotech is a company in the SmiLe incubator that supports life science entrepreneurs. 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life