2018-09-13 12:02Press release

in2cure har tagit in 10 MSEK

in2cure har attraherat 10 miljoner kronor i riskkapital från privata investerare. Bolaget som är medlem i SmiLe Incubator i Lund utvecklar en gel för sårläkning baserad på forskning vid Lunds universitet. in2cure accelererar nu utvecklingen och planerar att starta kliniska studier i slutet av 2019. Helene Hartman, tidigare styrelseledamot, tillträder som ny vd.

in2cure grundades av Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Han har kartlagt hur kroppsegna peptider agerar för att motverka infektion, dämpa inflammation och inaktivera de giftiga ämnen som uppstår när bakterier kommer in i kroppen. De banbrytande forskningsresultaten är nyligen publicerad i den ansedda tidskriften Nature Communications.

Dessa upptäckter kan leda till en helt ny typ av moderna läkemedel, som till skillnad från antibiotika verkar på ett mer naturligt flexibelt sätt och därmed inte skapar resistens.

– I en framtid då vi inte kan använda antibiotika på samma sätt som idag, måste vi hitta alternativa sätt att skydda oss och förebygga infektioner. I in2cure utvecklar vi nu, baserat på detta naturliga försvar, en behandling för sårläkning och med kapitaltillskottet kan vi accelerera utvecklingen av vår läkemedelskandidat BioC. Vi planerar att starta de kliniska studierna om drygt ett år. Upptäckten bildar en plattform som bolaget sedan kan utveckla för fler indikationer, säger Helene Hartman, vd för in2cure.

Helene Hartman har jobbat i företagets styrelse sedan 2014 och tillträder nu som vd. Hon har lång erfarenhet av strategisk utveckling på Tetra Pak och av annat styrelsearbete.

in2cure har tidigare under året tagit emot 200.000 kronor ur Sten K Johnsons stiftelse och har även fått bidrag från Novo Seeds i Danmark.

 

in2cure är ett uppstartsbolag i SmiLe Incubator, som stöttar life scienceentreprenörer med affärsutveckling och access till välutrustade laboratorier, och finns på Medicon Village i Lund.

 

Om in2cure: in2cure utvecklar läkemedel som baseras på en kroppsegen peptid, BioC. Som en del av kroppens försvar verkar BioC på ett väl kartlagt sätt genom att dämpa inflammation, förhindra infektion och neutralisera endotoxiner. BioCure är en plattform för utveckling av moderna läkemedel för den post-antibiotiska eran. Som en första applikation utvecklar in2cure en gel för behandling av sår och planerar starta de kliniska studierna i slutet på 2019.

 

Kontakta: Helene Hartman, vd för in2cure

Helene.hartman@in2cure.com

www.in2cure.com

0725-120312


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life