2016-11-30 08:56Press release

Internationella e-hälsobolag väljer Lund

Det internationella intresset var stort för den andra upplagan av e-hälso acceleratorn, Health2B i Lund. 50 uppstartsbolag från hela världen sökte. Av dem valdes nio bolag ut som kan bli framtidens bolag inom Connected Health, uppkopplade produkter och tjänster för en effektivare sjukvård och ett hälsosammare liv. 

 

Under tre intensiva månader kommer bolagen i acceleratorprogrammet Health2B att få utveckla sina affärsidéer och sparras av en erfaren och kompetent skara mentorer och rådgivare.

- Tillgången till erfarna mentorer, stödet från  det svenska tech ekosystemet men också programmets fokus att på tre månader få ett kundanpassat hållbart och lönsamt start-up bolag ut på marknaden gör det här programmet unikt, säger Mike Gerstenfeld, grundare och vd för det amerikanska bolaget Ensa, ett av de bolag som antagits till Health2B.

Mike hade med sitt bolag Ensa precis sökt ett amerikanskt acceleratorprogram, som erbjöd USD 100 000 för 8 % ägarandel i bolaget, när Mike uppmärksammade utlysningen av Health2B.

- Health2B erbjöd oss ett mer fokuserat och heltäckande program och stöd för att få ut vår tjänst på en global marknad och därför valde vi att dra tillbaka vår ansökan till det amerikanska acceleratorprogrammet. Dessutom krävde Health2B ingen ägarandel i utbyte, fortsätter Mike.

Yannis Kalantzakis från Grekland med sitt bolag mylivingrecord är en annan av deltagarna i acceleratorprogrammet.  Han betonar Health2B betydelse även för att bygga värdefulla nätverk.

- Health2B ger  en god exponering mot hälso- , bioteknik-, försäkringsbolag, läkare och andra med koppling till branschen.

Bakom acceleratorprogrammet Health2b står Healthy Habits, SmiLe  och Lean Forward, Startup Studio. Miljön som SmiLe erbjuder är unik.  Inom tio minuters promenad finns över 800 bolag.

- Vi gifter ihop entreprenörer med olika bakgrund med vår Life Science-kompetens. Här finns ett unikt nätverk av sjukvårdskunniga människor och forskning i världsklass, säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe.

Health2B avslutas i slutet av januari med att entreprenörerna får presentera sina bolag för investerare, näringslivsprofiler och andra intressenter. Almi Invest stöder projektet och ger deltagande företag möjlighet att söka en grundfinansiering på 200 000 kr.

Deltagare Health2B andra upplaga: 

CORA – har utvecklat en mobilapp som hjälper personer med högt blodtryck att leva ett hälsosammare liv. (Tyska grundare)

TRYGGEL – ökar säkerheten och kvalitén på vård i hemmet av äldre människor med hjälp av uppkopplad teknik, IoT (Internet of Things). (Grundarna kommer från Tyskland, Kenya och Sverige och de har nyligen genomgått e.on's accelerator-program och har också startat ett svenskt AB)

MY LIVING RECORD - erbjuder en lösning där all hälsorelaterad information om en individ samlas på en plattform, ett verktyg för att optimera kommunikationen mellan individen och olika vårdgivare. (Grekiskt bolag, samtliga fyra medgrundare är greker)

POST DOC - utvecklar ett användarvänligt verktyg för informationsöverföring och interaktiv kommunikation mellan patienten och vårdgivaren.

MENTAL SCANNING TEAM - effektiviserar psykiatrin genom att erbjuda beslutsstöd och insikt såväl för individ som terapeut, vilket leder till minskad mental ohälsa och mindre kostnader för samhället.

ENSA – kopplar samman användarens hälso-appar med deras medicinska journaler och ger personliga och konkreta hälsorekommendationer i realtid på användarens mobilenhet.

(Amerikanskt bolag, där medarbetarna kommer från Kina och USA)

ATTAIN HEALTH – coaching, individanpassad medicinering och läkare on-demand för personer med kroniskt tillstånd som vill vara i förarsätet.

WIDE – erbjuder ett automatiskt och kundanpassat verktyg för digital 3D-tillverkning av proteser och stödbandage. (Lettiskt bolag, med lettiska grundare)

CHECKUP - genom e-hälsoverktyg genomförs tätare kontroller av hälsotillstånd på ett enkelt och tidseffektivt sätt, vilket möjliggör att patienten får en bättre förståelse för sin hälsa.

 

För mer information kontaktat:

Ebba Fåhraeus, CEO at SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   

Healthy Habits ska fungera som en katalysator på en arena där ny teknik och nya sociala och beteendemässiga uttrycksmöjligheter på bästa sätt främjar människors hälsa och välmående. Vi uppnår detta genom att hjälpa och stötta innovatörer och entreprenörer med hälsofrämjande nya produkter och tjänster (s.k. "startupföretag"), att finna angreppsätt och lösningar i synnerhet i skärningspunkten tech och Life Science - Connected Health. Vår startup-accelerator Health2B, som vi gör tillsammans med Life Science Inkubatorn och Startup Studio Malmö, är ett exempel. 

 

Lean Forward, Startup Studio hjälper etablerade företag med innovation och tillväxt genom att lära sig av och närma sig startupföretagen. Detta kan ske genom anpassade acceleratorprogram och interna startup studios eller med coachning av produktutvecklande team eller ledningsgrupper. Vi etablerar ett "10x mindset" och hjälper organisationer ta kontrollerade risker. Vare sig syftet är innovation, spetsigare produktutveckling eller digital transformering är målet alltid det samma: långsiktig och hållbar tillväxt. 

 

Health 2B är ett projekt inom Business Incubation 2020.

 


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 24 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 700 MSEK i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.