2022-09-21 11:53Press release

Internationella riskkapitalexperter utbildar skånska Life Science aktörer i unikt initiativ från SmiLe

Från vänster: Luca Venza, Emmanuelle Deponge och Julie RachlineFrån vänster: Luca Venza, Emmanuelle Deponge och Julie Rachline

Idag startar Dragon Academy, SmiLes utbildningsprogram för att öka kunskapen om hur den internationella riskkapitalbranschen fungerar. Programmet som leds av namnkunniga, internationella riskkapitalexperter riktar sig till skånska innovationsaktörer som arbetar med life science bolag och syftar till att skapa bättre förutsättningar för att attrahera internationellt riskkapital.

Dragon Academy programmet belyser kritiska ämnen som är avgörande för internationella investerare och syftar till att göra skånska life science bolag attraktiva och redo att agera som professionella aktörer på den internationella riskkapitalmarknaden.

Utbildningen leds av internationella riskkapitalprofilerna Luca Venza, Julie Rachline och Emmanuelle Deponge. Luca Venza är tidigare Director of Tech Transfer and Acceleration på IESE Business School i Barcelona och medgrundare till Lotus Partners som investerar i transformativ deep tech. Han är också serieentreprenör och affärsängel som på regelbunden basis agerar mentor åt startups inom ramen för World Economic Forum, Invest Horizon och EIT Health. Julie Rachline och Emmanuelle Deponge arbetar på LallianSe i Paris, ett bolag som specialiserar sig på equity story och erbjuder strategiskt stöd till tidiga life science bolag i samband med kapitalanskaffning. Julie Rachline, grundare och VD för LallianSe, är serieentreprenör med mer än 15-års erfarenhet inom life science och riskkapital. Emmanuelle Deponge, som är strategisk partner, har arbetat med life science-investeringar i över 20 år.

– Life science branschen är väldigt kapitalintensiv och trots att svenska life science bolag håller erkänt hög internationell kvalitet kan t.ex. vår företagskultur och bristande kunskap om hur riskkapitalmarknaden fungerar skapa osäkerhet hos internationella investerare. Jag är väldigt glad över att vi har lyckats knyta till oss namnkunniga, internationella experter för att stärka kompetensnivån hos skånska innovationsaktörer och därigenom bidra till att attrahera mer internationellt riskkapital till regionen, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Dragon Academy bygger på ett ”train-the-trainer”-upplägg där innovationsrådgivarna efter programmet ska implementera kunskapen i sina respektive startup miljöer. Programmet består av 11 utbildningsmoduler som behandlar de fundamentala strukturerna och processerna i riskkapitalindustrin, t.ex. fondstruktur, investeringsprocess & kriterier, terminologi och kommunikation. Parallellt med utbildningen lanseras även en resursbank med central dokumentation som deltagarna kommer att kunna använda sig av i sitt fortsatta kapitalanskaffningsarbete.

Programmet har tagits fram av SmiLe, Invest in Skåne och Region Skåne, och är en del av projekt IRIS- Riskkapital i Skåne som medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.  Projektet ägs av Almi Företagspartner Skåne. Bland deltagarna finns Ideon Innovation, Innovation Skåne, Invest in Skåne, LU Innovation, LU Holding, Malmö Universitet,  Medeon, Medicon Valley Alliance, Medicon Village och Smile Incubator.

SmiLe Incubator arbetar sedan länge aktivt med att hjälpa startups att attrahera riskkapital bl.a. genom att exponera bolagen för ett stort nätverk av affärsänglar, investerare och riskkapitalister. Totalt har SmiLes inkubatorbolag, tillsammans med alumnibolag, rest 648 MEUR i riskkapital sedan 2014 och av dessa bolag har 20 börsnoterats. Under 2020 lanserad SmiLe sitt eget ängelinvesteringsbolag, SmiLe Inject Capital, som sedan start har investerat 16 MSEK i lovande life science startups.


För mer information:
Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator, tel: 073 4000433, email: ebba@smileincubator.life


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life