2017-02-15 08:42Press release

KI Innovations och SmiLe Incubator tilldelas finansiering från VINNOVA

Vinnova har beslutat att tilldela Karolinska Institutet Innovations AB och SmiLe Incubator finansiering på 2 miljoner SEK för förlängning av projektet ”Pilot study on life science incubation”.

Det första projektets syfte var att stärka processer, affärs-och operationella modeller för Karolinska Institutet Innovations och SmiLe Incubator samt identifiera och föreslå lämpliga indikatorer för att bäst mäta Life Science inkubatorers framgång.

Förlängningen av projektet heter ”Implementation of identified key success factors for life science incubation” och kommer att implementera de lärdomar och den know-how som utvecklades i det föregående projektet. Målet är att utforma och genomföra piloter ur den verksamhets- och affärsmodell för Life Science-inkubatorer som då utvecklades och identifierades. Man kommer även fortsätta arbetet med att identifiera specifika Key Performance Indicators (KPIer), lämpliga för Life Science-inkubatorer.  

”Vi är mycket glada över beslutet. Förlängningen av projektet innebär att vi får möjlighet att stärka våra respektive verksamheter och fortsätta bygga ett högkvalitativt innovationssystem. Framförallt får vi möjlighet att bli ännu bättre på det vi redan gör; att skapa värde för patienter och samhälle genom att identifiera lysande forskningsidéer inom Life Science och omvandla dessa till affärsmöjligheter”, säger Ethel Luvall, projektledare på Karolinska Institutet Innovations.

”Den internationella benchmarkstudien av framgångsrika Life Science-miljöer som vi genomfört under året tillsammans med Karolinska Institutet Innovations har givit viktiga ingångsvärden för vår fortsatta utveckling och det fortsatta projektstödet visar att vi på rätt väg”, säger Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator.

 

För mer information kontakta:

Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 26 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1,3 miljarder kronor i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.