2020-03-07 15:48Press release

Kvinnlig vd i över hälften av SmiLe-bolagen

Hela 57 procent av företagen i SmiLes företagsinkubator för life science har kvinnliga företagsledare. Verksamheterna hos dessa 13 inkubatorbolag är bland annat diagnostik för att kunna erbjuda personligt anpassad cancerbehandling, samt e-Hälsa som exempelvis allergiläkare och samtalsterapi på nätet.

 

SmiLe Incubator stöttar sedan 2007 uppstartsbolag inom hälsa med affärsutveckling och har sin bas i Lund. Många bolag kommer från innovationer vid Lunds universitet men även från andra håll – bland annat har flera forskare efter forskarstudierna fortsatt utveckla sina idéer vid utländska universitet och kommer tillbaka med uppstartsbolag som behöver stöttning för att kommersialisera sina produkter. För närvarande finns 23 uppstartsbolag på SmiLe.

 

Verksamheterna hos de 13 inkubatorbolagen på SmiLe med kvinnlig företagsledare är varierad: det är bland annat kvinnohälsa, diagnostik för att kunna erbjuda personligt anpassad cancerbehandling, e-Hälsa som exempelvis allergiläkare och samtalsterapi på nätet samt strokediagnostik, prebiotika – produkter som stimulerar tillväxt av nyttiga bakterier i tarmarna, digitala plattformar för förebyggande hälsa, och avancerad medicinteknik.

 

– Det är fantastiskt roligt att vi har ett så jämlikt ledarskap bland våra entreprenörer. Vi får en spännande miljö där många olika aspekter diskuteras. Just i samband med Internationella kvinnodagen är det extra kul att få lyfta fram de smarta, kompetenta och drivande kvinnliga företagsledarna som ju är förebilder och visar vägen inom sina respektive affärsområden för andra kvinnor. Vi är otroligt stolta och glada över att ha förmånen att samarbeta med och hjälpa dessa bolag i deras affärsutveckling, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

Följande inkubatorbolag hos SmiLe har kvinnlig vd eller företagsledare:

 • Acrivon – Kristina Masson
 • Friska (Wiqvist Ahlgren Hälsa AB) – Camilla Ahlgren
 • Gedea Biotech – Annette Säfholm
 • GlobePatient – Heloisa Oderich
 • GPX Medical – Hanna Sjöström
 • Leuko3ena - Georgia Papapostolou
 • Manje (Industry Frontiers AB) – Prudence Mafuta Persson
 • Medow - Linn Wrangmark och Frida McCabe
 • Nordic Rebalance - Caroline Lilja-Olsson
 • Preactly – Jeanette Köster
 • Samtala – Sofia Allberg
 • UmanSense – Cissi Belfrage
 • Xinnate – Helene Hartman

 

FAKTA OM SMILE-BOLAGEN:

 • Totalt är det i dag 13 inkubatorbolag som leds av kvinnor.
 • Av dessa har 11 bolag även kvinnlig grundare.
 • Totalt har SmiLe för närvarande 23 inkubatorbolag.
 • Över 50 bolag har tagit examen sedan inkubatorn startade 2007.
 • Alla SmiLebolag har tillsammans attraherat nära 3 miljarder kronor (2,956 MSEK) i riskkapital sedan 2014.
 • De 13 som är noterade på olika handelsplatser har ett marknadsvärde av 7,8 miljarder kronor (31 december 2019).

 

För mer information, kontakta: Lina Boreson, COO SmiLe Incubator, +46 (0)70 3781279
lina@smileincubator.life eller Ebba Fåhraeus, CEO SmiLe Incubator, 073- 400 04 33,ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat 282 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt välutrustade laboratorier vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes sponsorer är Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco och Aqilion. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 750 MEUR (Q4 2019). www.smileincubator.life