2017-06-20 07:09Press release

Life science-bolaget PULS blir ny samarbetspartner till SmiLe Incubator

SmiLe Incubator och PULS har skrivit ett avtal som ger SmiLes inkubatorbolag tillgång till det 40-tal personer från forskning och industri inom läkemedel och medicinteknik som är knutna till PULS.

PULS investerar i och utvecklar tidiga life science-bolag och har knutit till sig erfarna entreprenörer, forskare och industrimänniskor från den svenska läkemedels- och medicinteknikindustrin.

I och med det nya avtalet kommer inkubatorbolagen i SmiLe Incubator att kunna få en ännu bredare kompetensplattform än i dag genom att PULS:s partner kommer att vara tillgängliga för rådgivning. Avtalet träder i kraft under juni.

I samband med att det nya avtalet börjar gälla kommer PULS-representanter att finnas regelbundet på SmiLe i Lund.

– Det här samarbetet innebär en fantastisk möjlighet för oss att kunna erbjuda unik kunskap till bolagen. Dessutom kan bolagen vid behov få råd ur ett externt perspektiv från erfarna personer. Vi har ambitionen att bygga upp ett stort ”advisory board” runt SmiLe och avtalet med PULS är en första och enormt viktig byggsten i detta arbete, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

– Genom att ha en lokal närvaro i Lund skapar vi en mötesplats där vi kan få kontakt med nya och spännande tidiga projekt. Hos SmiLe får vi en naturlig närhet till life science-klustret i Lund inklusive den akademiska forskningen vid Lunds universitet. Kan vi sedan i vår tur bidra med erfarenhet från vår verksamhet och få till nya konstellationer är vi självklart glada för det, säger Sarah Fredriksson, vd för PULS.

 

För mer information, kontakta:
Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator
Telefon: +46 (0)73 400 0433
Mejl: 
ebba@smileincubator.life
eller besök vårt pressrum.  

eller

Sarah Fredriksson, vd för PULS
Telefon: +46 (0)70 261 4575

Mejl: 
sarah.fredriksson@pulsinvest.se

 

Fakta om PULS:
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två, licensierat ut ett och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator.
SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhet från utveckling av uppstartsbolag inom life science-industrin genom vår community som består av både våra inkubator- och alumnibolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village.