2017-05-08 07:20Press release

Longboat Explorers gör det möjligt samla stamceller från ny källa

Longboat Explorers har flyttat in i SmiLe Incubator i Lund. Bolaget utvecklar utrustning och rutiner som gör det möjligt att samla upp stamceller från fostervatten som sedan ska kunna användas för att behandla svåra sjukdomar. Stamceller i fostervatten är en mycket värdefull resurs som tidigare inte har använts.

Det är Longboat Explorers grundare, Marcus Larsson, Andreas Herbst och Niels-Bjarne Woods som har gjort upptäckten att fostervatten innehåller stora mängder av dessa unika stamceller.

Longboat Explorers arbetar med hantering och infrastruktur för dessa så kallade mesenkymala stamceller, MSC. Med hjälp av stamceller kan allt fler sjukdomar behandlas, och yngre stamceller har visat sig ge en större chans att få optimal funktion. Typiska terapiområden för denna typ av celler är diabetes typ 1, hjärt- och kärlsjukdomar samt inflammatoriska och autoimmuna tillstånd.

Bolaget har utvecklat en ”medical device” som kan användas för att snabbt och säkert samla upp cellerna vid planerade kejsarsnitt. Bolaget har också tagit fram metoder för hantering och lagring av cellerna, och även datamodeller för optimal matchning inom olika terapier. Utrustningen och metoderna ger maximal säkerhet för barn, mor och stamceller.

 Hela vår idé bygger på att uppsamlandet ska vara så enkelt och säkert att det blir en självklarhet för föräldrar att vilja bidra med fostervatten. Om detta blir ett naturligt val kommer ett bibliotek av celler som passar personer med olika vävnadstyper kunna byggas upp relativt snabbt. Cellerna kan därefter lagras under optimala förhållanden, noggrant selekterade och färdiga att användas, tills någon behöver celler för ett visst sjukdomstillstånd. Här på SmiLe finns state of the art-laboratorier och en representativ miljö, perfekt när vi nu tar steget från akademi till den kommersiella sektorn, säger Marcus Larsson.

– Vi är glada att ännu ett bolag kommer att utnyttja våra fina cell-laboratorier. Vi har just nu sex stycken inkubatorbolag som jobbar med celler, en subgrupp i vår community som kan ha nytta av varandras erfarenheter, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe.

 

Mer om stamceller: Stamcellerna är kroppens byggstenar och utgör grunden för all cellulär utveckling i människan. En stamcell är en unik typ av cell i sitt tidigaste stadium, vilket gör att cellen kan utvecklas till vilken som helst av kroppen många celltyper, vid rätt förutsättningar. Därmed utgör de det naturliga råmaterialet i många framtida reparativa terapier som är under utveckling. Mesenkymala stamcellerna finns bland annat i benmärg och fettvävnad, men forskarna bakom Longboat Explorers upptäckte att de även förekommer i hög grad i fostervatten. Baserat på dagens kunskap om stamceller bedöms detta som en bättre källa än de som används vid stamcellsterapi i dag, då dessa är yngre. Resultatet av en framtida behandling med bolagets celler kan därför förväntas bli bättre än med celler från andra källor, statistiskt sett.

 

För mer information, kontakta:
Marcus Larsson, vd Longboat Explorers, telefon 070 5678757, e-mejl marcus@longboatexplorers.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life