2021-03-18 10:16Press release

Lunds universitet erbjuder sina forskare att delta i SmiLe e-Campus

Nu startar andra omgången av SmiLe e-Campus, ett digitalt internationellt utbildningsprogram för blivande life science-entreprenörer. Det drivs av SmiLe, och industripartnerna GE Healthcare och Philips medverkar. Denna gång har Lunds universitet valt att erbjuda SmiLe e-Campus till sina doktorander och disputerade forskare som går CanFaster-programmet.

SmiLe e-Campus är en åttaveckors online-utbildning öppen för sökande från hela världen som är intresserade av att lära sig grunderna i företagande inom life science. Programmet ger en bred introduktion vad gäller affärsmodeller, bolagsstyrning, finansiering, IP, regulatoriska frågor och marknadsföring. Experter från SmiLe och SmiLes samarbetspartners står för föreläsningarna. Även de stora branschaktörerna GE Healthcare och Philips deltar och ger kursdeltagarna en värdefull inblick i life science-industrins behov och krav.

När det gäller Lunds universitet och dess CanFaster-elever så kommer dessa nu kunna få en bredare entreprenörskunskap än tidigare genom att få delta i e-Campus. CanFaster är ett flerårigt EU-sponsrat program vid Lunds universitet där cancerforskning och innovation kombineras. Det ges i CREATE Healths regi i samarbete med region och företag, och platserna går till de skarpaste internationella doktoranderna respektive disputerade forskarna inom cancerforskning.

– Denna möjlighet är extra värdefullt för våra doktorander nu när de närmar sig slutet av sin utbildning och snart ska ut på arbetsmarknaden eller grunda nya bolag. De får vässa sina kunskaper inom innovation och entreprenörskap, och bredda sina kontaktnät bland entreprenörer och lokala bolag. För våra postdoktorer som just börjar, blir det en flygande start på deras utbildning. Vi värdesätter samarbetet med SmiLe högt, säger Sara Ek, professor vid institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och ansvarig för CanFaster-programmet.

– Att Lunds universitet har valt att erbjuda vår utbildning i sitt CanFaster-program är ännu en kvalitetsstämpel på vårt program. Vi har gett SmiLe e-Campus en gång tidigare, och mottagandet vi fick då var översvallande positivt och visar att vårt upplägg och vår kvalitet är mycket uppskattad och efterlängtad. Vi är oerhört glada att få erbjuda detta även till deltagare från CanFaster-programmet, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, +46 (0)734 000 433, ebba@smileincubator.life

 

Mer information om SmiLe e-Campus:

 I denna omgång av SmiLe e-Campus:

  • Ca 50 % av deltagarna är kvinnor
  • Ca 50 % av deltagarna har en PhD- examen eller pågående doktorandstudier
  • En del arbetar redan i life science-branschen medan andra söker jobb eller funderar på att starta företag
  • De kommer från bland annat Frankrike, Italien, Grekland, Portugal, Indien och Sverige

 www.smileincubator.life/ecampus/

 

 

                     


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life