2018-12-19 09:46Press release

Lyckad emission genomförd i Gedea Biotech

Gedea Biotech har genomfört en lyckad emission bland befintlig ägare om drygt 10 MSEK. Emissionen är en del av företagets långsiktiga plan och finansierar kliniska studier, CE-märkning och partneringaktiviteter.  

 

Gedea genomför just nu kliniska studier med pHyph avseende bakteriell vaginos och vaginal candidainfektion. Preliminära resultat väntas under våren 2019 och därefter inleder Gedea arbetet med att finna en partner för distribution och försäljning av pHyph. CE-märkning av pHyph väntas under slutet av nästa år.  

 

Emissionen genomfördes bland befintliga aktieägare och skånska investerarnätverket Porte-Monnaie Ventures valde att öka sin andel i företaget.

– Vi har som målsättning att äga minst 10% i de bolag vi investerar i och eftersom vi tror Gedea är bra positionerade så passar vi på att öka vårt ägande till 10 procent, säger Joakim Falk.  

 

Även Almi Invest väljer att öka sin andel till drygt 8%, berättar Per Antonsson på Almi Invest.  

 

Joakim Falk på Porte-Monnaie är nöjd med utvecklingen i Gedea Biotech.  

– Vi investerar både i noterade och onoterade bolag. Gällande onoterade bolag så investerar vi tidigt, ofta tillsammans med affärsänglar. Bolagets affärsidé är viktig men att bolaget har rätt ledning är också en mycket viktigt. En fenomenal affärsidé är inte mycket värt om inte bolaget har rätt strategi och ledning., säger han. 
  

 

 

Gedea Biotech är medlem i SmiLe Incubator, en business inkubator inom life science som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer genom att erbjuda affärsrådgivning, laboratorier och nätverk. Bolagen finns även i LU Holdings företagsportfölj. www.smileincubator.life  www.innovation.lu.se


För mer information, kontakta: 
Annette Säfholm, vd, +46 (0)708-918681, 
www.gedeabiotech.com

Om Gedea Biotech:
 Gedea utvecklar pHyph, en antibiotikafri och effektiv behandling mot vaginala infektioner. Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen och marknaden är värd minst 1,5 miljarder USD. 67% av kvinnorna med en underlivsinfektion väljer fel receptfri behandling eftersom det kan vara svårt att veta om infektionen beror på bakterier eller svamp. pHyph kommer att vara den enda behandlingen på marknaden som behandlar både infektionerna effektivt och minskar risken för att välja fel behandling. pHyph är helt fri från antibiotika. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige. 


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life