2017-12-20 12:08Press release

Lyckad emission i Gedea Biotech

Gedea Biotech har tagit in 11 MSEK för att kliniskt verifiera behandlingsmetoden för vaginala infektioner. Intresset för emissionen har varit stort och den kunde därför utvidgas från planerade 7 MSEK till 11 MSEK.

Under 2018 kommer Gedea Biotech att genomföra en klinisk studie för behandling och prevention av vaginal svampinfektion.

Många kvinnor lider av upprepade vaginala infektioner utan att bli botade. Gedea Biotechs aktiva substans verkar på ett nytt sätt genom att den svamp som oftast ligger bakom mister sin infekterande förmåga, samtidigt som andra svampar och bakterier hämmas av substansens pH-sänkande egenskaper. Substansen är naturligt förekommande och även godkänd som livsmedelstillsats, och dess verkan ger stora förhoppningar om en effektiv och säker behandling som inte bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens.

– Det är glädjande att vi nu har knutit till oss kunniga och engagerade investerare. De har stor kompetens inom bolagsbyggande, försäljning och marknadsföring av den här typen av produkter, säger Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.

Bland investerarna i emissionen finns bland annat investmentbolaget Porte-Monnaie som främst investerar i onoterade bolag. Bolaget grundades 2013 av Joakim Falk, Pouyan Kasraian och Staffan Gestrelius.

– Svampinfektioner och bakteriell vaginos är ett utbrett problem bland kvinnor. Då Gedeas produkt ser ut att lösa båda dessa problem genom en säker och effektiv behandlingsmetod med en substans som finns naturligt i kroppen tyckte vi detta var ett oerhört intressant bolag. Vidare är forskning som helt kan ersätta antibiotikabehandling värdefullt för samhället i stort, säger Joakim Falk på Porte-Monnaie.

Även Almi Invest har valt att investera i Gedea.

– Gedea har en intressant lösning med stort medicinskt värde som har möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt komma till proof-of-concept och marknad, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest.

Bland övriga investerare finns bland andra Kerstin Valinder Strinnholm, Tommy Hedberg och Gunnar Gårdemyr som alla har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen samt Pål Svensson, grundare av Novakliniken och ett konsortium av affärsänglar från Connect Sveriges sydsvenska gren.

 

För ytterligare information, kontakta:

Annette Säfholm, vd
Tel: +46 (0) 708- 91 86 81
E-post: 
annette.safholm@gedeabiotech.com

Gedea Biotech utvecklar en ny behandlingsmetod för vaginala infektioner. Vaginala infektioner kan orsakas av både bakterier och svamp och Gedeas behandling förväntas ha god effekt mot båda. Substansen GDA är en naturlig produkt som alltid varit del av vår omgivning. Den verkar genom en ny mekanism som förhindrar utveckling av biofilm och sänker pH. Därigenom förhindras svamp och bakterier från att etableras och infektera vagina. GDA formuleras nu till en lokal behandling av vaginal svampinfektion som första indikation.

Gedea Biotech har under det senaste året vunnit pris i Venture Cup och tilldelats Vinnova-anslag i två omgångar från Innovativa startups.

 

Gedea Biotech är ett bolag i SmiLe Incubator, en inkubator som hjälper entreprenörer inom life science att kommersialisera sina affärsidéer och är beläget på Medicon Village i Lund. www.smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life