2020-05-13 13:54Press release

Medicinska covid-19-animationer för invånare som inte förstår svenska

Aptevoke har tagit fram en produkt som ska öka kunskapen om covid-19 i grupper som har svårt att ta till sig myndigheterna rekommendationer. Bolagets kvalitetssäkrade Covid-19-produkt, som nu lanseras mot bland annat svenska regioner, finns än så länge på arabiska, persiska, kurdiska, engelska och svenska. Aptevoke är medlem i SmiLe Incubator i Lund som hjälper uppstartsbolag inom life science att utvecklas.

 

När nyheterna kom, att vissa invandrargrupper drabbas mycket hårdare av covid-19 än övriga befolkningen, började Aptevoke ta fram en animerad produkt för covid-19-upplysning. Detta genom att använda sin produktionsexpertis i området och delar av sin egenutvecklade digitala plattform för förenklad medicinsk information, som kvalitetsgranskas av bolagets egna medicinska experter.

 

Det är två animationer om covid-19: en som fokuserar på fakta som exempelvis skillnaden mellan vanligt influensavirus och detta virus, samt en animation om hur man ska göra för att skydda sig mot virussmittan. Filmerna ska kunna visas på olika hemsidor eller liknande.

 

Detta är den första produkten som Aptevoke lanserar. Grundarna av bolaget har sett ett behov av medicinsk lättillgänglig information – det är många människor som har svårt att förstå medicinsk information och det som står i bipacksedlarna som följer med läkemedlen. Det gäller inte minst de som inte har svenska som modersmål. Därför har Aptevoke utvecklat en digital plattform som består av app, databas, videor med mera. Dessa produkter ska släppas inom kort.

 

Med hjälp av bolagets app (ios och android) kan patienten scanna av streckkoden på medicinburken och få fram information om läkemedlet. Informationen ges i form av animerade filmer så att även personer som inte kan läsa ska förstå, talad förklarande information och enkla texter. Den finns på flera språk.

 

Bolaget har också utvecklat en smart dosett, en IoT-dosett, där informationsöverföringen sker med NFC som är en strömsnål och billig teknik. Dessutom har den smarta dosetten extra funktioner som ska säkerställa att patienten verkligen kommer ihåg att ta sin medicin.

 

Aptevoke har medarbetare med expertis inom medicin och farmaci, vilka även arbetar vid Karolinska institutet i Stockholm och Linköping universitet. De producerar manus och texter samt kvalitetssäkrar produkterna.

 

– Vi ville använda vår expertis inom virologi och vår plattform till att stötta de grupper som är extra sårbara för smitta i coronapandemin. Vi har produktionsvana av just denna typ av hjälpmedel och kunde snabbt ta fram en lämplig produkt för dessa människor”, säger Mojtaba Hosseini, vd för Aptevoke.

 

– Aptevoke är ett väldigt bra exempel på hur digitala hjälpmedel kan underlätta för patienter, och för friska människor som ska skyddas från smitta. I coronasituationen är det speciellt viktigt att snabbt få ut anpassade produkter, vilket det duktiga teamet inom Aptevoke visar är möjligt, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, en life science-inkubator baserad på Medicon Village i Lund.

 

För mer information kontakta: Mojtaba Hosseini, vd för Aptevoke, 0737-482284,  mojtaba.hosseini@aptevoke.com, www.aptevoke.com

 


Language: Swedish

About SmiLe Incubator

SmiLe is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe Incubator helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as many well-equipped laboratories, which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life