2021-08-19 08:30Press release

Medilevel accelererar satsning på digitala system för rätt medicinering

Patrik Borneson, vd för MedilevelPatrik Borneson, vd för Medilevel

Nya SmiLe-bolaget Medilevels digitala kommunikationssystem, HIPR för patienter med ADHD, imponerar stort inom vården och hos användarna. Bolagets andra produkt, SENO för patienter med depression, testas i kliniska studier. Båda systemen gör det betydligt enklare och säkrare att justera in ny medicin till patienter än dagens metoder. Som medlem i SmiLes inkubatorprogram ska bolaget utvecklas och bli redo att expandera internationellt.

Medilevels digitala system används när ny medicin ska justeras in. Systemet förenklar en kontinuerlig kontakt mellan patient och sjukvård samt förbättrar dokumentation och patientsäkerhet. Dagens pappersbaserade uppföljning som patienterna ska göra mellan vårdbesöken, och som utgör underlag för fortsatt behandling, riskerar att inte komma med vid nästa möte.

Idén till det digitala verktyget kom när en ung patient frågade om det inte ”finns någon app som jag kan använda för att göra detta? Det skulle vara mycket enklare”. Hennes vårdkontakt, Måns Lööf, som ville förnya sättet som vården jobbar på vid medicininsättning tog därför kontakt med Medilevels grundare Patrik Borneson. Tillsammans utvecklade de det prisade HIPR, som sedan följts av SENO.

Patienterna och vården får med bolagets system olika verktyg: Patienterna kommunicerar med vården via en app där de också fyller i sitt mående och eventuella biverkningar samt mätvärden, som exempelvis blodtryck. Vården har en total bild över patienterna via ett webbverktyg och kan, förutom att kontakta dem, enklare prioritera de som behöver stöd eller förändringar av medicineringen. Medilevels kunder – som utgörs av regioner och privata vårdgivare – beskriver att de upplever stora fördelar med systemen.

Nyligen skrev Medilevel avtal med två nya kunder. Region Sörmland har skrivit på ett tillsvidareavtal för HIPR och Region Blekinge ett avtal att få genomföra en testperiod med HIPR till regionens patienter.

Nu planerar bolaget att expandera verksamheten på den svenska marknaden och ta steget att marknadsföra produkterna internationellt, och har därför sökt och antagits till SmiLes inkubatorprogram.

– Att det finns ett behov och en marknad för våra produkter har våra kunder bekräftat, och det är relativt enkelt för oss att anpassa produkterna till andra vårdområden. Vårt nuvarande mål är att stärka vår position på den svenska marknaden och att expandera internationellt. Därför behöver vi hjälp med att växla upp vår affärsutveckling och bli redo för att ta in kapital. Nu när vi får tillgång till SmiLes professionella nätverk och coacher får vi möjlighet att accelerera vår utveckling, säger Patrik Borneson, vd för Medilevel.

– Medilevels smarta digitala produkt förbättrar behandlingen och ökar säkerheten för patienter med psykisk ohälsa. Att kunna förbättra och effektivisera behandlingar inom det diagnosområdet är väldigt positivt eftersom det är en mycket belastad del av vården. Nya lösningar inom e-Hälsa spelar en avgörande roll för att vården globalt ska kunna utnyttjas effektivare än i dag och är ett av SmiLes prioriterade områden, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För ytterligare information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

Mer information:

I dagsläget använder cirka 60 % av barn och unga i målgruppen i Region Gävleborg HIPR vid insättning av ADHD-medicin. I SKR:s skrift ´Nära vård för barn och unga´ beskrivs fördelarna med HIPR-verktyget. Erfarenheten visar att detta nya arbetssätt ökar kvaliteten och säkerheten samt ger betydligt bättre uppföljning vid medicininsättning jämfört med dagens. Både ungdomar och vårdpersonal upplever stora fördelar med den dagliga digitala uppföljningen och kontakten via appen jämfört med dagens analoga dagboksrapportering vid ett fåtal återbesök. Patienterna får färre biverkningar, upplever mindre stress, samt mer delaktighet och trygghet, och vårdpersonalen upplever att medicininsättningen blir mycket effektivare, med minskad stress och mindre arbetsbelastning.

Två kliniska studier pågår i Västra Götalandsregionen respektive Region Gävleborg med Medilevels kommunikationssystem för patienter som justerar in antidepressiva läkemedel.

Medilevel har vunnit flera priser, bland annat Guldpillret från Dagens Medicin, Vitalis stipendium och SveaPriset som ges till den bästa innovationsidén inom e-Hälsa i Sverige.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life