2022-09-12 06:45Press release

MedVasc AB utser ny VD och förstärker styrelsen med tung life-science profil

MedVascs vd Cathrin Johansson och styrelseordförande Eric WahlbergMedVascs vd Cathrin Johansson och styrelseordförande Eric Wahlberg

 

Som nästa steg i kommersialiseringen av MedVascs medicintekniska produkt Solutio™ på den amerikanska och europeiska marknaden har bolaget utsett Cathrin Johansson till ny vd och Eric Wahlberg till ny styrelseordförande. MedVasc är ett inkubatorföretag hos SmiLe.

MedVascs grundare, Dr Michael Åkesson, har utvecklat och patenterat den medicintekniska produkten Solutio™ som är designad för att minimera smärta samtidigt som den maximerar både tid och kostnadseffektivitet vid behandling av åderbråck. Resultaten från en genomförd klinisk studie visar mycket positiva resultat och nu förstärker MedVasc teamet ytterligare.

– Cathrin Johanssons bakgrund, erfarenhet och entreprenöriella tankesätt kommer starkt att bidra till MedVascs fortsatta utveckling där vårt nästa steg är att starta regulatorisk process och förbereda för kommersialisering i USA och Europa. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Cathrin, säger Michael Åkesson, grundare och huvudägare, MedVasc.

Cathrin Johansson har bred erfarenhet av att arbeta med startups, driva förändring, och etablera samarbeten både nationellt och internationellt. Hon har haft flera ledande roller i både privata och offentliga organisationer. Senast arbetade hon med Ignite Sweden, där hon framgångsrikt har bidragit till att katalysera kommersiella samarbeten mellan startups och stora internationella företag/offentliga organisationer. Från den 1 september leder hon nästa steg i MedVascs resa.

– Jag har följt MedVasc sedan tidigt utvecklingsskede och är otroligt glad över att fortsätta bygga vidare på den fantastiska produktinnovation som redan finns i företaget och att tillsammans med teamet driva relevanta milstolpar framåt mot kommersialisering, säger Cathrin Johansson, ny vd för MedVasc.

MedVasc har nyligen även utsett Eric Wahlberg till ny styrelseordförande. Han har 20 års erfarenhet som life science-chef och rådgivare, inklusive akademiska roller, och som VP för tidig klinisk utveckling CV & GI på AstraZeneca och senior medicinsk chef för Allergan.

– Det är spännande att vara en del av MedVascs resa. Jag är säker på att Solutio kommer att visa sig förbättra patientens upplevelse av vården, säger Eric Wahlberg, ny styrelseordförande, MedVasc.

Eric Wahlberg är en tung life science-profil, investerare och expert. Utöver sin chefskarriär är Eric även professor i kärlkirurgi vid Linköpings universitet. Han har skrivit nästan hundra vetenskapliga arbeten och haft positioner som ordförande i Svensk Kärlkirurgiska Föreningen och som ordförande eller styrelseledamot i över 30 företag.

– Vi är mycket glada över att Eric Wahlberg kommer till MedVasc som styrelseordförande. Eric har djup kunskap om kärlkirurgi, marknadslogik och stark kunskap från kommersialisering av life science-produkter/tjänster. Eric är en aktiv och framåtlutad ordförande och jag är mycket glad över att ha honom ombord som tar MedVasc till nästa nivå, säger Michael Åkesson, grundare och huvudägare av MedVasc.

 

För ytterligare information, vänlig kontakta:
MedVasc AB
Cathrin Johansson, vd för MedVasc, +46 73 810 42 29, cathrin.johansson@medvasc.se

Om MedVasc
MedVasc har utvecklat och patenterat den medicinska produkten Solutio™, som är designad för att minimera smärta samtidigt som den maximerar både tids- och kostnadseffektivitet vid behandling av åderbråck. MedVasc AB strävar efter att göra Solutio™ till standard för administrering av anestesi vid behandling av åderbråck. www.medvasc.se


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life