2021-03-15 06:50Press release

MedVasc presenterar lyckade studieresultat på internationell kongress

Michael ÅkessonMichael Åkesson

Medicinteknikbolaget MedVascs vd och grundare, Michael Åkesson, har accepterats som talare vid årets mest betydelsefulla internationella symposium för forskare, specialistläkare och medicinteknikindustri inom hjärt- och kärlsjukdomar. Det är Charring Cross Symposium (CX) som i år genomförs digitalt den 19-22 april.

Michael Åkesson, kirurg och forskare vid Lunds universitetssjukhus, kommer att presentera de mycket lovande resultaten som erhållits vid en klinisk studie där hans innovativa medicintekniska instrument använts vid bedövning inför åderbråckskirurgi. Innovationen vidareutvecklar han inom sitt bolag MedVasc.

Ungefär 30 procent av världens befolkning besväras av åderbråck. Vanligtvis är bedövningsprocessen smärtsam för de patienterna som genomgår behandling men Michael Åkesson har utvecklat ett instrument som ska minska problemen. Instrumentet förs in i den aktuella venen och bedövar inifrån där det inte finns några smärtreceptorer, och genomför därefter operationen med en kompletterande laser.

Syftet med den studie som genomförts med instrumentet var att verifiera säkerhet, funktion och utvärdera smärta i samband med MedVasc Solutio™teknik. Resultaten var mycket positiva: alla patienter som behandlades rapporterade minimal smärta, och behandlande kirurger bedömde att instrumentet var säkert och enkelt att använda.

Resultaten från studien har nu analyserats och en vetenskaplig artikel har godkänts för att presenteras vid Charring Cross International Symposium i London den 19-22 april 2021. CX Symposium är ett av världens största vetenskapliga möten där opinionsledare, läkare och medicinteknikföretag som arbetar med kardiovaskulära sjukdomar möts och utbyter idéer och resultat. https://www.cxsymposium.com .

–  Vi är mycket stolta och glada över att vår Solutio™ kateter visat god funktion och säkerhet och med råge svarade upp till våra antagande om att kunna ge patienterna med åderbråck en i det närmaste helt smärtfri behandling. Naturligtvis behövs fler och större studier framöver för att bekräfta alla fördelar med vår teknik, säger Michael Åkesson.

 

MedVasc är medlem i SmiLe Incubator och portföljbolag hos LU Holding, Lunds universitets holdingbolag.

 

För ytterligare information kontakta:

Michael Åkesson, vd MedVasc AB, michael.akesson@medvasc.se; mobil +46705578131

www.medvasc.se

Bild på Solutiokatetern som visar kontrollhantaget med det blå skjutreglaget med vilken man kontrollerar nålen i andra änden av katetern. Här är nålen i utskjutet läge och devierar då åt sidan bort från den blå laser fibern som är sammankopplad med Solutiokatetern. Genom att nålen är böjd devierar den ut igenom kärlväggen så att man via nålen kan anlägga bedövningsmedel utanför kärlet.

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life