2023-04-19 08:39Press release

MedVasc tar in 3 miljoner kronor i nytt kapital

Cathrin Johansson, vd för MedVascCathrin Johansson, vd för MedVasc


SmiLes inkubatorbolag MedVasc har stängt en finansieringsrunda om 3 miljoner kronor. Bland investerarna finns Life Science Invest Gamma, men också befintliga och nya privata finansiärer.
 
Kapitaltillskottet kommer att användas till slutgiltig produktutveckling samt för att förbereda ansökan till FDA avseende bolagets medicintekniska produkt, anestesi-katetern Solutio. Solutio minimerar smärtan vid genomförandet av alla standardmetoder för behandling av åderbråck och beräknas nå den amerikanska marknaden 2025.
 
– Vi noterar att vi på kort tid lyckats attrahera de medel som behövs för att MedVasc skall nå alla relevanta milstolpar inför kommande kapitalanskaffningsrunda. Det är även glädjande att ägargruppen utökas med investerare som är specialiserade inom life science, säger bolagets vd Cathrin Johansson.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cathrin Johansson, vd för MedVasc
www.medvasc.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life