2020-12-10 12:27Press release

Morgondagens entreprenörer tar examen från SmiLe e-Campus

Nu avslutas första omgången av SmiLe e-Campus, ett utbildningsprogram om entreprenörskap inom life science, öppet för deltagare från hela Europa.   
      Genomgående har det varit mycket positiva omdömen från de 27 deltagarna som slutfört programmet. De uppskattade särskilt den värdefulla branschkunskapen från SmiLe och industriförankringen genom det unika samarbetet med GE Healthcare och Philips Electronics. Programmet har delfinansierats av den europeiska organisationen EIT Health.

SmiLe e-Campus har skapats av SmiLe tillsammans med samarbetspartners för att
bidra till att öka intresset och kunskapen kring entreprenörskap inom life science hos studenter, forskare och andra intresserade. Förhoppningen är att det på sikt ska bidra till att fler hälsoinnovationer kommersialiseras, når ut i samhället och gör nytta.

Programmet SmiLe e-Campus är en del av den entreprenöriella utvecklingsresan hos SmiLe, där innovatörer får grundläggande kunskaper i SmiLe e-Campus, för att därefter utveckla sina affärsidéer och mycket tidiga bolag i Health2B-programmet, och slutligen vidareutveckla sina bolag mot kommersialisering med stöttning av alla de resurser och experter som finns i SmiLes inkubatorprogram.

– SmiLe e-Campus tidiga marknadsfokus för innovationer och samarbetet med GE Healthcare och Philips gör oss verkligen unika, och den feedback vi fått visar att det finns en stor efterfrågan på denna typ av program, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Omdömen från några av deltagarna:

“I thought the course was excellent, very enjoyable and inspiring, and I learnt so much about entrepreneurship. Thank you again for such a great opportunity.” –  Carol O’Brien, PhD graduate.

“ I really enjoyed the e-Campus experience and I learned a lot of useful things that I can hopefully use in my future work.” – Diana Mindroc, MSc and Research assistant at Cancer Research Centre.

“The program has been very inspiring. I got a deeper knowledge of several areas that I have touched upon during the development of my own company.” – Maria Rosén Klement, PhD and co-founder of the startup company PainDrainer.Fakta:

Om programmet: SmiLe e-Campus är ett gratis on-line program som riktar sig till nystartade företag, akademiker inom högre utbildning och nya företagare som vill starta ett företag eller en karriär inom life science-sektorn. Under hösten har första omgången av programmet pågått deltid och online i åtta veckor. Programmet delfinansieras av EIT Health, och är ett samarbete mellan SmiLe Incubator, GE Healthcare, Philips Electronics och EIT Health. www.smileecampus.life

Om innehållet: programmet bestod av ett tjugotal föreläsningar av experter inom sina områden. De handlade om exempelvis olika affärsmodeller specifika för life science, patentstrategier, marknadsföring och prissättningsstrategier för produkter och tjänster inom hälsosektorn, hur man förbereder sig för att ta in externa investerare i sitt uppstartsbolag, samt hur man samarbetar med stora läkemedelsföretag och styrkorna med att göra det.

Om deltagarna: 27 stycken har genomgått programmet. Dessa kommer från de europeiska länderna och har utbildningsbakgrund enligt följande: 10 stycken PhD, 12 stycken MSc, och 5 stycken BSc. Runt två tredjedelar av alla medverkande studerar för närvarande på grund-, master- eller doktorandnivå, eller har nyligen tagit examen. Cirka en tredjedel är yrkesverksamma.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 73 40004339, Ebba@smileincubator.life

 

About EIT Health Campus: EIT Health Campus provides educational programs as part of EIT Health, an EU organization that works for life science innovation in Europe. These programs provide the brightest participants with the most current knowledge, skills and strategies to turn them into healthcare leaders and entrepreneurs who will shape the future of health in Europe. Campus programs are intended to enhance industry knowledge and provide novel skills.
    EIT Health supports the Campus to inspire increased entrepreneurship and to spread knowledge to more countries. Campus applicants should have a desire to engage in life science innovations, but do not need to have fully developed business concepts. It is also open to recent graduates and to people with no experience of entrepreneurship. Region Skåne is one of EIT Health’s Swedish partners.

About GE Healthcare: GE Healthcare, a company in the General Electric Group, manufactures laboratory instruments and medical diagnostics equipment. Its headquarters is located in Chicago, Illinois, USA

About Philips Electronics: Philips Electronics, Koninklijke Philips N.V. with headquarters in Amsterdam in the Netherlands, was previously one of the largest electronics companies in the world, but now focuses on health tech.

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life