2021-05-12 12:20Press release

NanoTempers toppmoderna instrument finns nu hos SmiLe

Prometheus NT.48 från instrumentföretaget NanoTemper, SmiLes nya guldsponsor, ger våra bolag ännu bättre kunskap om sina proteiner. Det toppmoderna instrumentet som nu finns i ett av SmiLes välutrustade laboratorier är ett starkt komplement till den övriga utrustningen.

NanoTempers Prometheus NT.48 är en viktig resurs för företag som arbetar med proteiner eller utvecklar biologiska läkemedel, en kategori som växer globalt. Med hjälp av programvaran ger analyserna svar på kemisk stabilitet, veckning, aggregering, veckningskinetik och ligandbindning hos proteiner.

SmiLe Incubator har elva laboratorier med avancerad instrumentering och med tillgång till experter som gärna handleder bolagen. Här finns separata laboratorier för allt ifrån cellhantering, studier inom histologi och molekylärbiologi, till mikroskopiering samt kemiska och biologiska analyser. Med Prometheus NT.48 får SmiLes laboratorier ännu ett avancerat instrument för proteinanalys. SmiLe välkomnar alla små och medelstora bolag att använda laboratorierna via Open Lab Skåne.

Ett företag som har använt Prometheus NT.48 hos SmiLe är SARomics Biostructures, ett av SmiLes alumnibolag. SARomics Biostructures erbjuder tjänster inom strukturbiologi till läkemedelsbolag och universitet som studerar proteiner, samt säljer också specialproteiner.

–  Prometheus är helt revolutionerande för att kunna analysera membranproteiner och hydrofoba proteiner. Dessa kan vi inte analysera i vår egen utrustning, vilken bygger på en annan analysmetod. För oss är det bra att ha tillgång till Prometheus som en extra analysmetod i synnerhet när vårt eget instrument inte kan användas, säger Maria Håkansson, chef för kristallisationsgruppen hos SARomics Biostructures.

– Det är mycket värdeskapande att NanoTempers instrument nu finns här för våra bolag. Vi vill ge bolagen de allra bästa förutsättningarna, vilket i vår bransch inte bara handlar om affärsrådgivning och kapital utan också om avancerad infrastruktur, för att de ska utvecklas till framgångsrika bolag. Vi utrustar labben så att bolagen kan starta med sina studier från dag ett utan att behöva investera i dyra instrument. Vi är mycket glada över att instrumentleverantörerna har börjat se SmiLe som en arena att visa sina instrument på, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

Information about Prometheus NT.48:

Prometheus NT.48 allows you to perform an in-depth analysis of your protein/antibody and look at folding, re-folding, aggregation, folding kinetics, and chemical stability. With it, there are several advantages: 

  • Label-free measurements
  • Broad concentration range of 5ug/ml – 250mg/ml
  • Low sample consumption
  • Measures folding and aggregation in parallel
  • Speed (around 30 minutes for up to 48 samples)
  • Easy to use
  • High data density and reproducibility (around 20 datapoints per minute per Celsius)
  • Low running costs
  • No maintenance

For more information about Prometheus NT.48, please visit www.nanotempertech.com or contact vinko.misetic@nanotempertech.com

 


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life