2017-02-17 08:41Press release

NorInvent öppnar emission inför ansökan om listning på Aktietorget

NorInvent har nu lanserat sin spridningsemission på 10 MSEK inför ansökan om listning på Aktietorget. NorInvent utvecklar en unik läkemedelsplattform, som kan innebära snabbare tillslag, mindre belastning på organen och mindre miljöpåverkan för existerade läkemedel. Emissionen är öppen t o m 6 mars 2017. Mer information om emissionserbjudandet och produkten finner ni på www.norinvent.com.

NorInvent är ett utvecklingsbolag inom Life science som utvecklar plattformar för Drug Delivery. Tekniken, XtriG, är baserad på kolhydrater bundna till ett membran som placeras under läppen för snabbt upptag. Bolagets teknik är patenterad och utgör preliminärt en excipient, eller hjälpämne, åt läkemedelssubstanser.

NorInvent är ett av inkubatorbolagen på SmiLe Incubator i Lund.

 

För mer information kontakta:

Thomas Unt, COO, NorInvent AB,
Tel: 046-25 66 60
Mail: 
thomas.unt@norinvent.com

 

Ebba Fåhraeus, CEO, SmiLe Incubator
Mobil:  073- 400 04 33
Mail: 
ebba@smileincubator.life  


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 26 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1,3 miljarder kronor i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.